BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Komendanci i dowódcy

OŚRODKÓW SZKOLENIA PODOFICERÓW I MARYNARZY
W LATACH 1919 – 2018.

SZKOŁA  MARYNARZY

 

kpt. mar. Ignacy ANTONIEWICZ        9.02.1919-10.07.1920

 

 

KADRA MARYNARKI WOJENNEJ

kpt. mar. Adam MOHUCZY                03.02.1920 - ?1920

kmdr ppor. Bohdan BRODOWSKI      ?1920 - ?1920

kpt. mar. Antoni WĄSOWICZ             21.04.1920 – 22.11.1920

kmdr Stanisław NIEWIAROWSKI       22.11.1920 – 25.10.1921

kmdr ppor. Józef BOREYKO               19.12.1939 – 27.04.1940

kmdr ppor. Tadeusz MINDAK            27.04.1940 – 20.03.1941 

 

KADRA SZEREGOWYCH FLOTY I KADRA FLOTY

 

kmdr Wiktor CIEŚLIŃSKI                        25.10.1921 – 30.05.1922

kmdr ppor. Józef CZECHOWICZ            03.06.1922 – 23.05.1927

p.o. kpt. mar. Bolesław MIKUŁOWSKI  21.04.1924 – 30.08.1925

mjr Wiktor GRZANKA                            23.05.1927 – 20.04.1929

kmdr ppor. Jan CZACHOWICZ              20.04.1929 - …?

kmdr ppor. Kazimierz KOZAN                ?....-?1939

kmdr ppor. Michał PIHUT                       ?1939 – 09.09.1939

KOMENDANCI SZKOŁY SPECJALISTÓW MORSKICH

 

kmdr ppor. Karol KORYTOWSKI           21.10.1921-14.06. 1925

kmdr por. Władysław FILANOWICZ      14.06.1925-?1926

kmdr por. dypl. Adam MOHUCZY         14.12.1926-?.05.1928

kmdr ppor. Witold NABROCKI               1.08.1930-?.06.1932

kpt. mar. Stefan GEBETHNER                 06.1932-?1933

kmdr ppor. Konrad NAMIEŚNIOWSKI   30.11.1939-14.02.1940

 

 

DOWÓDCY DYWIZJONU SZKOLNEGO

 

kmdr por. Włodzimierz STEYER                 ? 1930-24.05.1931;
                                                                       1.08.1932-?.03.1933

kmdr ppor/por. Bolesław SOKOŁOWSKI   24.05.1931-?.12.1931;
                                                                       ?.03.1933-1.09.1934

kmdr ppor. Włodzimierz KODRĘBSKI       1.01.1932-?.07.1932

kpt. mar. Stanisław DZIENIESIEWICZ       1.09.1934-1.02.1935

kmdr ppor. dypl. Roman STANKIEWICZ  1.02.1935-05.1935

 

 

KOMENDANCI CENTRUM WYSZKOLENIA SPECJALISTÓW FLOTY

 

kmdr por. Włodzimierz STEYER                  1.06. 1935-31.07.1935

kmdr ppor. dypl. Janusz STOKLASA         16.11.1935-9.10.1937

kmdr ppor. Stanisław DZIENIESIEWICZ    9.10.1937-27.02.1938

kpt. mar. Tomasz DURACZ                         ?.02.1938-7.06.1938

kmdr ppor. Bronisław LEŚNIEWSKI            7.06.1938-?1938

kmdr ppor. Ludwik CISZEWSKI                  ?1938-?.09.1939

kmdr por. Ludwik ZIEMBICKI                     5.06.1940-9.08.1940

kmdr ppor. Wiktor ŁOMIDZE                      9.12.1940-?.07.1941

kmdr ppor. Jerzy UMECKI                           8.08.1941-?.09.1941

kmdr ppor. Marian KADULSKI                    1.10.1944-? 1946

kmdr por. Jan TCHÓRZNICKI                     ? 1946-03.1947

 

BATALION SZKOLNY MARYNARKI WOJENNEJ (COETQUIDAN -FRANCJA)

 

kmdr ppor. Tadeusz MINDAK

 

1 SMBZ

 

kmdr por. Karol KOPIEC                           08.11.1944-30.08.1945

 

PUŁK SZKOLNY MW

 

kmdr Karol KOPIEC                                   30.08.1945-22.11.1945

 

KADRA MW

kmdr por. Franciszek DĄBROWSKI          30.01.1946-1949

kmdr por. Jan ZAWADKA                         1949-1953

kmdr por. Franciszek GABINET                19.03.1953-15.11.1954

 

KOMENDANCI SSM

 

kmdr por. Zdzisław BOCZKOWSKI          20.09.1945-05.04.1946

kmdr por. Robert KASPERSKI                   05.04.1946-30.01.1947

kmdr ppor. Witold WRONKA                    30.01.1947-12.07.1947

kpt. mar. Roman SZYDŁOWSKI                12.07.1947-14.11.1947

kmdr por. Michał BOROWSKI                   14.11.1947-18.01.1948

kmdr ppor. Stanisław LESZCZYŃSKI       18.01.1948-15.11.1954

 

KOMENDANCI OSSM

kmdr por. Franciszek GABINET                15.11.1954-15.11.1958

kmdr Stanisław LESZCZYŃSKI                 16.11.1958-01.05.1963

 

KOMENDANCI CSSMW

kmdr Stanisław LESZCZYŃSKI                  01.05.1963-18.04.1964

kmdr dypl. Tadeusz MAKAREWICZ        18.04.1964-15.01.1973

kmdr inż. Stanisław ŁAŁAK                        16.01.1973-15.05.1987

kmdr mgr Wiesław GRABOWSKI               16.05.1987-02.07.1990

 

KOMENDANCI CSMW

kmdr dypl. Zygmunt URBAŃSKI              20.07.1990 - 03.01.2001

kmdr dypl. Zbigniew WĄDOŁOWSKI       04.01.2001 - 30.06.2004

kmdr dypl. Ryszard FILIŃSKI                   01.07.2004 - 10.07.2007

kmdr dypl. Zenon JUCHNIEWICZ           11.07.2007 - 31.12.2013
kmdr Robert KOZACKI                             02.01.2014 - 31.01.2017

cz.p.o kmdr por. Dariusz CEBULKA         01.02.2017 - 09.03.2018

kmdr Grzegorz  OKULJAR                        09.03.2018 -

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych