BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
Teatr - profilaktyka uzależnień
05.06.2017
W środę 31 maja, artyści zespołu Drama Way przeprowadzili warsztaty połączone z dramą i teatrem z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych skierowane do elewów służby przygotowawczej.

W ramach działań profilaktycznych z zakresu uzależnień, na zlecenie Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, zespół Drama Way Centrum Szkoleń i Rozwoju z Warszawy zaprezentował szczególną formę profilaktyki uzależnień - połączenie warsztatu, dramy i teatru, których odbiorcami byli elewi służby przygotowawczej.

Warsztaty składały się z kilku elementów: obejrzenie interaktywnego spektaklu teatralnego, wysłuchanie krótkiego wykładu dotyczącego problemu zarysowanego w spektaklu, jego konsekwencji i kosztów oraz sposobów reagowania na tego typu sytuacje, w tym poszukiwania pomocy i wsparcia, aktywne uczestnictwo w warsztatach, podczas których uczestnicy warsztatów doskonalą swoje kompetencje psychospołeczne m.in. takie jak nieagresywne rozwiązywanie konfliktów, reagowanie w sytuacjach trudnych, poszukiwanie wsparcia.

Spektakl opowiadał historię mężczyzny, który wpada w uzależnienie od hazardu. Rosnące zaangażowanie bohatera w granie powoduje rozpad więzi z bliskimi, popadnięcie w długi, utratę pracy… Historia jest opowiadana w dwóch planach: realistycznym – gdzie toczą się sceny z udziałem partnerki głównego bohatera, jego znajomych i brata, oraz w planie “gry” – obrazującym narastające uzależnienie i emocje towarzyszące graniu.GALERIA
Zespół Drama Way Centrum Szkoleń i Rozwoju specjalizuje się w tworzeniu i realizowaniu warsztatów profilaktycznych bazujących na dramie i teatrze adresowanych m.in. do osób dorosłych. Prowadząc warsztaty stosują m.in. metodę dramy, Teatru Forum i Teatru w edukacji. Od 2004 roku prowadząc projekty profilaktyczne wykorzystujące spektakle teatralne, członkowie zespołu współpracują z międzynarodowymi i polskimi specjalistami w dziedzinie profilaktyki i teatru, takimi jak: John Somers z Uniwersytetu w Exeter (specjalista z zakresu Teatru w Edukacji) , Adrian Jackson z Carboard Citizens (specjalista z zakresu Teatru Forum), Pracownią PRO-M w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz WSNS Pedagogium w Warszawie. Stosowane przez zespół teatralne metody pracy profilaktycznej zakładają przeprowadzenie warsztatów, których jednym z elementów jest spektakl teatralny. W oparciu o przedstawioną w spektaklu, konkretną i realistyczną historię poruszają zagadnienia związane z zachowaniami ryzykownymi, uzależnieniami, przemocą domową czy mobbingiem.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych