BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA
14.05.2018
Z okazji zbliżającej się 99. rocznicy powstania CSMW przybliżamy działalność poszczególnych komórek organizacyjnych jednej z najstarszych jednostek Marynarki Wojennej.

Wojskowa Straż Pożarna (WSP) przeznaczona jest do zabezpieczania jednostek wojskowych garnizonu Ustka oraz udzielania pomocy i wsparcia w rejonach pomocy wzajemnej.


Do podstawowych zadań WSP należy:

1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, likwidacji miejscowych zagrożeń w rejonach własnych i pomocy wzajemnej;

2) udział w akcjach ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez jednostki organizacyjne PSP w rejonach pomocy wzajemnej;

3) zabezpieczanie procesów technologicznych (np.: zabezpieczanie operacji lotniczych, strzelań i ćwiczeń na poligonach, przyjmowanie i wydawanie środków bojowych oraz mps) prowadzonych w jednostce wojskowej;

4) utrzymanie gotowości operacyjnej do prowadzenia działań ratowniczych;

5) współdziałanie z innymi podmiotami i służbami ratowniczymi w zakresie prowadzenia działań ratowniczych;

6) prowadzenie działań ratowniczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami;

7) organizowanie i prowadzenie ciągłego procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego stanów osobowych WSP w celu utrzymania wymaganego poziomu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.


WSP dysponuje średnim pojazdem gaśniczym IVECO EURO CARGO GBA 2,5/16. W skład pododdziału wchodzi 11 żołnierzy i 6 pracowników resortu obrony narodowej. W 2017 roku Wojskowa Straż Pożarna brała udział w następujących przedsięwzięciach:

I. Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, likwidacja lokalnych miejscowych zagrożeń, zabezpieczenie procesów technologicznych, prac pożarowo niebezpiecznych oraz imprez masowych.
1. Udział w likwidacji skutków pożarów:

  •   na terenie zarządzanym przez MON – 6;
  •   na terenie gminy Ustka(poza MON) – 5;

2. Udział w likwidacji lokalnych miejscowych zagrożeń:

  •   na terenie zarządzanym przez MON – 5;
  • na terenie gminy Ustka (poza MON) – 3;

3. Zabezpieczenie procesów technologicznych, prac pożarowo niebezpiecznych i imprez masowych:

  • na terenie zarządzanym przez MON – 67;
  •   na terenie gminy Ustka (poza MON) – 17;

4. Rozpoznanie zagrożenia w związku z załączeniem się Sygnalizacji Alarmowania Pożarowego na obiektach:

  •   na terenie zarządzanym przez MON – 31;
  • na terenie gminy Ustka (poza MON) – 2;

5. Ćwiczebne alarmy pożarowe:

  •   na terenie zarządzanym przez MON – 18;
  • na terenie gminy Ustka (poza MON) – 1;

6. Udział WSP w alarmach wynikających z innych przepisów: - 4;

W 2017 roku WSP CSMW uczestniczyło w 157 różnego rodzaju interwencjach.

Na podstawie porozumienia zawartego dnia 27 września 2017r., komendant główny państwowej straży pożarnej z dniem 15.12.2017r. wydał decyzję o włączeniu Wojskowej Straży Pożarnej CSMW do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

GALERIA

 Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych