BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
Kurs pierwszej pomocy medycznej dla nauczycieli klas mundurowych
18.05.2018
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON i CSMW w Ustce, zorganizowali w dniach 7 - 18 maja 2018 r. kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) dla nauczycieli klas mundurowych kończący się egzaminem państwowym na ratownika.

Po raz pierwszy w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej odbył się kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP), którego beneficjentami byli nauczyciele klas mundurowych. Na trwającym dwa tygodnie szkoleniu ( 80 godzin zajęć: 30 godzin zajęć teoretycznych i 50 godzin praktycznych), 24 nauczycieli ze szkół z całej Polski poznało zasady udzielania pomocy medycznej w różnych sytuacjach i według określonych zasad np. prowadzenie resuscytacji oddechowej czy opatrywanie ran po odniesieniu obrażeń mechanicznych, urazów chemicznych, termicznych oraz elektrycznych, ewakuacja i transport poszkodowanego zarówno na lądzie jak i w wodzie czy też zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

Kurs KPP nie należy do łatwych. Aby go ukończyć, trzeba nie tylko posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną o tym, jak udzielać pomocy w konkretnych sytuacjach, poparzeniach, złamaniach, utonięciach itd. Uczestnicy kursu muszą się również wykazać maksymalną sumiennością. Wystarczy jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach, a o końcowym egzaminie można zapomnieć. Szkolenie w CSMW jest dodatkowo poszerzone o wiedzę związaną z ratownictwem wodnym.


W uroczystym zakończeniu przedsięwzięcia wziął udział zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON Pan Zbigniew Ciosek, który podziękował uczestnikom i organizatorom za sprawne przeprowadzenie szkolenia. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych reprezentował pułkownik Włodzimierz Chupka, Szef Oddziału Kształcenia Zawodowego Inspektoratu Szkolenia DGRSZ.

Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli klas mundurowych do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Na mocy Ustawy o Ratownictwie Medycznym, „Ratownik” to tytuł zaświadczający osiągnięcie najwyższego stopnia wyszkolenia w zakresie pierwszej pomocy przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego. Aby go otrzymać, trzeba ukończyć kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Certyfikat „Ratownika” ważny jest  trzy  lata. Później wymagana jest recertyfikacja uprawnień.

Wykładowcy i instruktorzy Cyklu Mechaniczno-Elektrycznego i Ratownictwa Morskiego prowadzą certyfikowane kursy pierwszej pomocy medycznej od 2007 roku. Do dzisiaj wyszkolili przeszło 2300 żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej.

 Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych