BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
LEKTORAT JĘZYKÓW OBCYCH
29.05.2018
W związku z 99-leciem istnienia CSMW przedstawiamy kolejną komórkę organizacyjną uczestniczącą w szkoleniu.

 

Lektorat Języków Obcych jest komórką organizacyjną CSMW podlegającą bezpośrednio Szefowi Wydziału Dydaktycznego. Na stałe zatrudnione są 4 osoby w tym kierownik lektoratu. Pozostałych 8 lektorów zatrudnionych jest przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym.

Lektorat Języków Obcych CSMW przeprowadził łącznie w 2017 roku 4 rodzaje kursów wg. Porozumienia Standaryzacyjnego STANAG 6001, w tym:

- kurs stacjonarny na poziomie podstawowym (poziom I)– 2 kursy (8 grup);

- kurs stacjonarny na poziomie średniozaawansowanym (poziom II)– 2 kursy (2 grupy);

- kurs wyrównawczy na poziomie podstawowym – 2 kursy (8 grup);

- kurs doskonalący na poziomie podstawowym – 1 kurs (1 grupa).

W 2017 r. zostało przeszkolonych we wszystkich kursach 232 żołnierzy i pracowników RON. Efektywność kształcenia w 2017 r. kształtowała się na wszystkich kursach na poziomie 71%.

Lektorat J.O. CSMW organizuje kursy dwukrotnie w ciągu roku - w I i II semestrze. Kursy stacjonarne 1 i 2 poziomu w I semestrze rozpoczynają się w lutym, natomiast kończą egzaminem końcowym w czerwcu. Kursy stacjonarne 1 i 2 poziomu w II semestrze rozpoczynają się we wrześniu, natomiast kończą egzaminem końcowym w styczniu. Kursy wyrównawcze w I semestrze rozpoczynają się w lutym i kończą egzaminem w kwietniu w sesji eksternistycznej, natomiast kolejna grupa rozpoczyna szkolenie w kwietniu i zdaje egzamin w czerwcu, w sesji pokursowej. Kursy wyrównawcze w II semestrze rozpoczynają się we wrześniu i kończą egzaminem w październiku, w sesji eksternistycznej, natomiast kolejna grupa rozpoczyna szkolenie w listopadzie i zdaje egzamin w styczniu, w sesji pokursowej.

Terminy egzaminów pokursowych w 2018 r:

-Kurs stacjonarny na poziomie podstawowym:
I semestr: 28-29.06.2018r.
II semestr: 31.01-01.02.2019r.
Sesja eksternistyczna jesienna: 29-30.10.2018r.


-Kurs stacjonarny na poziomie średniozaawansowanym:
I semestr: 02-03.07.2018r.
II semestr:04-05.02.2019r.
Sesja eksternistyczna jesienna: 05-06.11.2018r

 

- Jak zgłosić się na kurs języka angielskiego?

Zgłaszanie kandydatów na kursy językowe języków obcych odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2014 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1352) oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 251/MON. Zgłoszenie kandydata organ kierujący przesyła drogą służbową nie później niż na 3 miesiące przed planowanym rozpoczęciem kursu.
- Jak zgłosić się na egzamin eksternistyczny?

Kandydaci na eksternistyczne sesje egzaminacyjne organizowane przez LJO CSMW zgłaszają się bezpośrednio do swojego dowódcy jednostki - pismo o skierowanie na egzamin eksternistyczny, a następnie po uzyskaniu zgody swojego dowódcy jednostki przesyłają pismo do Komendanta CSMW z wnioskiem o zakwalifikowanie na egzamin eksternistyczny. O zakwalifikowaniu na sesję decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego celowe jest wcześniejsze przesłanie list kandydatów na egzamin. Wniosek zgłoszeniowy musi zawierać stopień, imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, podległość kadrową oraz aktualny Standardowy Profil Językowy (SPJ). Listę osób zakwalifikowanych na egzamin CSMW przesyła zwrotnie pismo do organu zgłaszającego. Przystępując do egzaminu należy posiadać dowód tożsamości oraz aktualne świadectwo znajomości języka lub jego potwierdzoną kopię. W razie negatywnego wyniku którejkolwiek ze zdawanych sprawności językowych, ponowny egzamin na tym samym poziomie, nie może odbyć się przed upływem 3 miesięcy od dnia egzaminu, z wyjątkiem kandydatów na żołnierzy zawodowych.

GALERIA

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych