BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
Odszedł na wieczną wachtę…
28.06.2018
W środę, 27 czerwca odszedł na wieczną wachtę Pan kmdr ppor. w st. spocz. Czesław Grzybowski, były komendant Szkoły Podoficerskiej MW.

 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana kmdr. ppor. Czesława Grzybowskiego, byłego komendanta Szkoły Podoficerskiej MW

Rodzinie i Przyjaciołom, wyrazy szczerego żalu i współczucia składają:

Komendant, kadra i pracownicy wojska Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej i Szkoły Podoficerskiej MW w Ustce


Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w sobotę 30 czerwca na cmentarzu komunalnym w Zimowiska

ch ok. godz.12.00. Wcześniej, kapelan parafii wojskowej ks. kmdr por. Grzegorz Golec odprawi o godz. 11.00 mszę w kościele garnizonowym w Lędowie. Ceremonia kościelna zostanie poprzedzona wystawieniem urny z prochami o godz.10.30

Komandor podporucznik w st. spocz. Czesław Grzybowski urodził się 04 lipca 1951 roku w Rudniku nad Sanem. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w latach siedemdziesiątych, w Centrum Szkolenia

Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce jako absolwent Szkoły Chorążych w Elblągu. W latach osiemdziesiątych ukończył kurs oficerski w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Po ukończeniu kursu powrócił do Centrum, gdzie kontynuował swoją karierę zawodową pełniąc stanowiska dowódcze, do Komendanta Podoficerskiej Szkoły Zawodowej Marynarki Wojennej włącznie. W latach 1991-1997 pełnił obowiązki Komendanta Garnizonu Ustka. Dodatkowo był przewodniczącym Garnizonowej Komisji Mieszkaniowej.

Zawodowa służba wojskowa była jego świadomym wyborem. Komandor Grzybowski oprócz doskonałej znajomości swoich obowiązków i profesjonalizmu w ich wykonywaniu, przestrzegał postaw etycznych i moralnych, które związane były z mundurem i tradycjami oręża polskiego. Wiele wymagał od innych ale przede wszystkim od siebie ponieważ wiedział, że tylko nienaganną postawą i przykładem osobistym, można wskazywać właściwe wzorce postępowania, budować autorytet i zdobywać zaufanie podwładnych. W trakcie długoletniej służby, wychował wiele marynarskich pokoleń. Niektórzy z jego wychowanków pozostają w służbie do dzisiaj. W trakcie wieloletniej służby był wielokrotnie wyróżniany medalami resortowymi: m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju i Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

Po zakończeniu służby wojskowej angażował się w życie lokalnej społeczności będąc radnym Gminy Wiejskiej Ustka. Od 2012 roku piastował stanowisko administratora Zespołu Zarządców Nieruchomości z siedzibą w Słupsku. Do ostatnich dni pełnił obowiązki prezesa koła nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Ustce.

Dnia 27 czerwca 2018 roku odszedł na wieczną wachtę.

Cześć Jego Pamięci!

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych