BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
 Pożegnanie żołnierza CSMW
02.07.2018
W piątek, 29 czerwca br., odbyła się uroczysta zbiórka z okazji pożegnania żołnierza zawodowego odchodzącego do innej jednostki wojskowej.

W piątek, 29 czerwca w sali tradycji Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej z udziałem komendanta CSMW, żołnierzy oraz pracowników RON miało miejsce uroczyste pożegnanie mł. chor. mar. Piotra Kopcińskiego odchodzącego do innej jednostki wojskowej.

Mł. chor. mar. Piotr KOPCIŃSKI rozpoczął służbę wojskową w październiku 1986 roku w charakterze elewa Podoficerskiej Szkoły Zawodowej Marynarki Wojennej, po ukończeniu której w 1988 roku objął pierwsze stanowisko w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej jako dowódca drużyny, a następnie został dowódcą obsługi układu rakietowego- starszy operator w Wydziale Szkolenia. Od maja 1990 roku piastował obowiązki na stanowisku instruktora Cyklu Artylerii i Uzbrojenia. W latach 1994- 2002 był dowódcą obsługi Sekcji Zabezpieczenia - Oddziału Szkolenia. Od stycznia 2003 roku został instruktorem Cyklu Broni Morskiej, obecnie Cyklu Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Po 32 latach służby mł. chor. Piotr Kopciński został przeniesiony celem dalszego pełnienia służby do Morskiej Jednostki Rakietowej w Siemirowicach.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych