BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
Szkolenie studentów Legii Akademickiej
14.07.2018
Od 2 lipca br. trwa szkolenie w ramach części praktycznej modułu podstawowego pilotażowego programu edukacji wojskowej studentów „Legii Akademickiej”.

Studenci ochotnicy po zaliczeniu części teoretycznej szkolenia wojskowego realizowanego w uczelniach cywilnych, w myśl porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rozpoczęli intensywne szkolenie praktyczne w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Celem szkolenia jest wyposażenie żołnierzy (studentów) w minimalny, niezbędny zakres umiejętności umożliwiających im przetrwanie na współczesnym polu walki. Na tym etapie szkolenie ukierunkowane jest na nabycie podstawowej wiedzy z zakresu działania na polu walki w składzie drużyny. W trakcie szkolenia studenci nabywają umiejętności min. w obszarze:

- prowadzenia celnego ognia z broni indywidualnej,

- udzielania pomocy przedlekarskiej na polu walki,

- korzystania z podstawowych środków łączności,

- posługiwania się indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami,

- działania po ogłoszeniu alarmów,

- pełnienia służby wewnętrznej w pododdziale,

- wykonywania podstawowego obsługiwania etatowego sprzętu wojskowego.

Przeszkolenie w ramach modułu podstawowego realizowane jest w wymiarze 183 godzin lekcyjnych, w tym od poniedziałku do piątku w wymiarze 11 godzin, a w soboty po 6 godzin i zakończone zostanie egzaminem końcowym, na który przewidziano jeden dzień szkoleniowy. W chwili obecnej szkolenie praktyczne jest kontynuowane przez 167 studentów.

GALERIAMinisterstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych