BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
Koniec szkolenia podstawowego
20.07.2018
W czwartek, 19 lipca został przeprowadzony egzamin dla 164 osobowej grupy studentów Legii Akademickiej. Szeregowi rezerwy zostali poddani sprawdzianowi weryfikującemu ich wiedzę i umiejętności.

164 żołnierzy zostało poddanych egzaminowi po trzytygodniowym, intensywnym szkoleniu części praktycznej modułu podstawowego pilotażowego programu edukacji wojskowej studentów. Egzamin końcowy jest integralną częścią szkolenia podstawowego i stanowi podstawę do dokonania oceny poziomu wyszkolenia żołnierzy. Kontrola przeprowadzona przez komisję egzaminacyjną CSMW była ukierunkowana na sprawdzenie indywidualnych umiejętności praktycznych z zakresu szkolenia bojowego. Sprawdzian ze strzelania z broni etatowej przeprowadzono na strzelnicy garnizonowej, natomiast na terenie Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego zorganizowano „Pętlę taktyczną”, która obejmowała następujące stanowiska egzaminowania:

- zachowanie podczas użycia Broni Masowego Rażenia,

- nawiązywanie i utrzymywanie łączności,

- rozpoznanie pola walki i orientowanie się w terenie,

- wykonanie rzutu granatem ćwiczebnym,

- znajomość budowy i użytkowania broni,

- działanie żołnierza na polu walki,

- udzielanie pomocy przedmedycznej.

Pomyślne zakończenie tego etapu, potwierdzone zdanym egzaminem, umożliwi mianowanie szeregowych rezerwy na kolejny stopień wojskowy, a w konsekwencji pozwoli na kontynuację szkolenia w ramach modułu podoficerskiego, który rozpocznie się już w przyszłym tygodniu.Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych