BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
Przysięgali
21.07.2018
W sobotę, 21 lipca, odbyła się uroczysta przysięga wojskowa na sztandar Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej przez 164 żołnierzy Legii Akademickiej oraz 25 marynarzy kadetów Szkoły Podoficerskiej MW.


Uroczysty apel z okazji złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy Legii Akademickiej oraz marynarzy kadetów Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej odbył się na placu apelowym Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce w obecności licznie zgromadzonych gości. Przysięgę od żołnierzy przyjął komendant CSMW kmdr Grzegorz Okuljar. Zaszczytu złożenia ślubowania na sztandar dostąpili żołnierze: szer. rez. Maciej Sokołowski, szer. rez. Dawid Jaromin, szer. rez. Alan Champlewski, mar. kadet Paweł Wojciechowski.

W trakcie ceremonii żołnierze Legii Akademickiej osiągający najlepsze wyniki w szkoleniu zostali wyróżnieni listami gratulacyjnymi: szer. rez. Jan Wuttke, szer. rez. Dawid Nitka, szer. rez. Patryk Wiśniewski, szer. rez. Tomasz Gotowicki, szer. rez. Joanna Pawełek, szer. rez. Miłosz Rzymyszkiewicz- Fijałka.

- Mam nadzieję, że macie świadomość tego, że od dzisiaj będziecie także ponosić współodpowiedzialność wobec społeczeństwa za jego bezpieczeństwo i spokojne życie w Ojczyźnie. Chrońcie godność munduru polskiego żołnierza i tradycji oręża polskiego, bądźcie niezłomnie wierni złożonej przysiędze, by wypowiedziane dzisiaj słowa były nie tylko formułą, ale także zobowiązaniem, które będzie towarzyszyć Wam przez całe życie - takimi słowami komandor Grzegorz Okuljar podkreślił w swoim przemówieniu, jak ważne jest złożenie przysięgi wojskowej dla każdego żołnierza. W imieniu żołnierzy, składających przysięgę wojskową, głos zabrał szer. rez. Adrian Kaczmarek.

W uroczystości wzięli udział m.in. władze samorządowe, a także przedstawiciele innych jednostek wojskowych oraz służb mundurowych.

GALERIA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych