BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
Egzaminy po szkoleniu podstawowym
31.08.2018
W piątek, 31 sierpnia został przeprowadzony egzamin dla 119 osobowej grupy studentów Legii Akademickiej. Szeregowi rezerwy zostali poddani sprawdzianowi weryfikującemu ich wiedzę i umiejętności.

119 żołnierzy zostało poddanych egzaminowi po trzytygodniowym, intensywnym szkoleniu części praktycznej modułu podstawowego pilotażowego programu edukacji wojskowej studentów.

Pierwszym etapem egzaminu był sprawdzian ze strzelania z broni etatowej, następnie studenci Legii Akademickiej poddani zostali egzaminowi z tzw. „pętli taktycznej”, która obejmowała następujące stanowiska:

- zachowanie podczas użycia Broni Masowego Rażenia,

- nawiązywanie i utrzymywanie łączności,

- rozpoznanie pola walki i orientowanie się w terenie,

- wykonanie rzutu granatem ćwiczebnym,

- znajomość budowy i użytkowania broni,

- działanie żołnierza na polu walki,

- udzielanie pomocy przedmedycznej.

Wszyscy żołnierze, którzy zdadzą egzaminy z oceną pozytywną, zostaną mianowani na stopień starszego szeregowego rezerwy.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych