BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
Zakończenie szkolenia studentów Legii Akademickiej
24.09.2018
W sobotę, 22 września odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zakończenia drugiej edycji szkolenia studentów Legii Akademickiej.

22 września, w sali konferencyjnej klubu CSMW odbyła się uroczysta zbiórka, z okazji zakończenia szkolenia studentów Legii Akademickiej. 67 żołnierzy, którzy pomyślnie przeszli przez 2 etapy szkolenia, zostali mianowani na stopień kaprala rezerwy. Kmdr Grzegorz Okuljar wręczył studentom świadectwa ukończenia szkolenia podoficerskiego i minowania na stopień kaprala rezerwy.

Uroczyste zakończenie szkolenia studentów zostało poprzedzone egzaminem, który został przeprowadzony 21 września. Do egzaminów przystąpiło 69 żołnierzy-studentów. Celem egzaminu była ogólna ocena poziomu wyszkolenia oraz stopnia opanowania materiału, ujętego w „Programie szkolenia modułu podoficerskiego do realizacji edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej”. Egzamin składał się z 2 etapów. Pierwszy etap został przeprowadzony w formie teoretycznej i składał się przedmiotów takich jak: metodyka szkolenia wojskowego, regulaminy, taktyka, szkolenie strzeleckie, przywództwo wojskowe, łączność, terenoznawstwo, zabezpieczenie medyczne działań bojowych, szkolenie inżynieryjno-saperskie, obrona przed bronią masowego rażenia, szkolenie prawne. Zaliczenie pierwszego etapu warunkowało przystąpienie do drugiego etapu, który obejmował umiejętności praktyczne żołnierza występującego w charakterze instruktora.

W tym roku, to już ostatni turnus szkolenia studentów Legii Akademickiej. Podsumowując dwa turnusy szkolenia tej formy służby wojskowej w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, w 2018 roku na stopień kaprala rezerwy minowanych zostało 173 studentów.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych