BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
Szkolenie nauczycieli klas wojskowych
26.10.2018
W dniach 22-26 października br., w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce odbyła się 8. edycja szkolenia instruktorsko-metodycznego dla nauczycieli klas wojskowych z całej Polski.

35 nauczycieli klas wojskowych z różnych szkół średnich z całej Polski uczestniczyło w kilkudniowym szkoleniu instruktorsko-metodycznym na poziomie rozszerzonym w celu podniesienia umiejętności metodycznych i wiedzy merytorycznej z przedmiotów wojskowych zawartych w „Minimum Programowym realizowanym w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programach szkolenia członków organizacji pozarządowych, wymaganych do podpisania porozumień z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia”. Na szkolenie, prowadzone przez żołnierzy Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, składały się zajęcia teoretyczne, praktyczne, instruktorsko- metodyczne, metodyczne zajęcia pokazowe, instruktaże oraz zajęcia kulturalno – oświatowe, (m.in. zasady organizacji i przygotowania zajęć z przedmiotów takich jak: szkolenie strzeleckie, SERE, szkolenie medyczne, wychowanie fizyczne).


W uroczystym zakończeniu przedsięwzięcia wziął udział przedstawiciel Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON major Jerzy Banasiak, który podziękował uczestnikom i organizatorom za sprawne przeprowadzenie szkolenia. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki oraz pełen zestaw materiałów szkoleniowych w postaci plansz poglądowych i dokumentacji metodyczno-szkoleniowej.

Organizatorem cyklu szkoleń jest Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON oraz Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Celem przedsięwzięcia jest ujednolicenie procesu szkolenia młodzieży klas wojskowych w oparciu o zajęcia programowe zawarte w Minimum, a także przygotowanie nauczycieli do organizowania i prowadzenia zajęć programowych z młodzieżą tak, aby szkoła mogła jak najlepiej przygotować młodzież do odbycia skróconej służby przygotowawczej. W szkoleniu rozszerzonym mogą brać udział nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia z młodzieżą klas mundurowych i uczestniczyli już w analogicznym szkoleniu na poziomie podstawowym. Do udziału mogą zgłaszać się też nauczyciele klas innej specjalności, niż wojskowa, o ile zdobyta w trakcie szkolenia wiedza i doświadczenie mogą przyczynić się do lepszego realizowania zadań o charakterze obronnym z młodzieżą.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych