BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
Metodyczne zajęcia pokazowe z manewrowania grupą okrętów w Cyklu Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
19.12.2018
W dniu 19.12.2018 roku w Cyklu Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego odbyły się metodyczne zajęcia pokazowe dla kierowniczej kadry wydziału dydaktycznego z zakresu manewrowania grupą okrętów.


Głównym celem zajęć było przedstawienie optymalnych form organizacji i prowadzenia zajęć oraz zaprezentowanie sposobu wykorzystania urządzeń wspomagających proces szkolenia - symulatorów mostków nawigacyjnych. W trakcie zajęć uczestnicy metodycznych zajęć pokazowych mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi dokumentami normującymi kwestie manewrowania jednostką pływającą Marynarki Wojennej, jak również zobaczyć w praktyce manewrowanie grupy składającej się z trzech okrętów, w tym prowadzenie korespondencji radiowej oraz zajmowanie i utrzymywanie pozycji w wybranych szykach okrętowych. Symulatory mostków nawigacyjnych, dzięki możliwości kreowania warunków zbliżonych do rzeczywistości, są bardzo przydatnym narzędziem wykorzystywanym w procesie szkolenia załóg jednostek pływających Marynarki Wojennej.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych