BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
Apel z okazji rozpoczęcia roku szkoleniowego 2019
09.01.2019
W dniu 09.01.2019 r. w CSMW odbył się uroczysty apel z okazji rozpoczęcia roku szkoleniowego 2019 oraz inauguracji szkolenia I turnusu służby przygotowawczej.

W dniu 9 stycznia br., podczas uroczystego apelu rozpoczęto rok szkoleniowy 2019, w którym Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej obchodzi swoje 100-lecie. Na tym apelu również komendant CSMW kmdr Grzegorz Okuljar przywitał elewów służby przygotowawczej, którzy w dniach 07 - 08 stycznia rozpoczęli służbę przygotowawczą. To pierwsza grupa żołnierzy w tym roku, realizująca program trzymiesięcznego szkolenia na potrzeby korpusu szeregowych, która liczy 129 ochotników.

Kmdr Grzegorz Okuljar wręczył uroczyście broń niżej wymienionym żołnierzom:

- mar. elew Paulina Grzybek

- mar. elew Konrad Kleina

- mar. elew Marek Markiewicz

- mar. elew Elżbieta Sokołowska

Pierwszym etapem pobytu elewów służby przygotowawczej będzie szkolenie podstawowe. W trakcie tego szkolenia żołnierze poznają zasady regulaminowe i dyscyplinarne, budowę i zasady obchodzenia się z bronią, przejdą szkolenie medyczne, saperskie, inżynieryjne, taktyczne i ogniowe. Przygotowano dla nich także zajęcia z historii Marynarki Wojennej, obrony przeciwlotniczej, obrony przed bronią masowego rażenia, terenoznawstwa, ochrony środowiska, wychowania fizycznego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

W sobotę, 02 marca, elewi złożą uroczystą przysięgę wojskową. Po zdaniu egzaminów, przystąpią do szkolenia specjalistycznego w kilkunastu specjalnościach wojskowych m.in. z zakresu obsługi radiostacji małej i średniej mocy, urządzeń elektrotechnicznych i nawigacyjnych, silników spalinowych, systemów wodno-paliwowych i powietrznych okrętu, przenośnego zestawu rakietowego, artylerii małego kalibru – w sumie w 16 specjalnościach wojskowych.

Służba przygotowawcza to rodzaj służby wojskowej wprowadzony dla osób, które nigdy jej nie pełniły, a chcą odbyć szkolenie wojskowe i w przyszłości wstąpić w szeregi armii zawodowej lub Narodowych Sił Rezerwowych. Proces kształcenia został podzielony na dwa okresy: szkolenie podstawowe oraz szkolenie specjalistyczne, przygotowujące ochotników do objęcia konkretnych stanowisk. Z chwilą rozpoczęcia pełnienia służby, żołnierze służby przygotowawczej w korpusie szeregowych otrzymują tytuł elewa. Okres służby przygotowawczej kończy się egzaminem, który będzie podstawą do ubiegania się o stanowiska służbowe w armii czynnej lub w rezerwie. Służba przygotowawcza ma charakter całkowicie dobrowolny i dotyczy zarówno mężczyzn jak i kobiet, którzy, jak do tej pory, wykazują duże zainteresowanie wstąpieniem w szeregi Wojska Polskiego.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych