BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
PODOFICER I SZEREGOWY ROKU 2018
14.01.2019
W szeregach Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej służbę wojskową pełni wielu wartościowych podoficerów i szeregowych z dużymi osiągnięciami, dlatego jak co roku przeprowadzono wybór tych „najlepszych z najlepszych”.


Komisja pod przewodnictwem Starszego Podoficera Komendy Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej starszego chorążego sztabowego marynarki Zbigniewa Maciąga nie miała łatwego zadania. Do rywalizacji o miano „Podoficera Roku” i „Szeregowego Roku” stanęli reprezentanci niemalże wszystkich pododdziałów Centrum.

W trakcie spotkania scharakteryzowano wszystkich pretendentów oraz przedstawiono liczne osiągnięcia szkoleniowe, sportowe, ukończone kursy specjalistyczne, wyróżnienia, działalność społeczną i charytatywną, uczestnictwo w misjach zagranicznych, a także zainteresowania żołnierzy ubiegających się o miano tego najlepszego. Liczne dyskusje, wnikliwe analizy oraz nietuzinkowe osiągnięcia zaprezentowanych kandydatów miały ułatwić podjęcie ostatecznej decyzji przed ostatecznym głosowaniem. W wyniku gruntownej analizy wszystkich kandydatów, po tajnym głosowaniu, dokonano wyboru – „Podoficer Roku” Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, którym został starszy chorąży sztabowy Rafał Serafin z Ośrodka Szkolenia Podstawowego i Specjalistycznego, natomiast „Szeregowym Roku” wybrano starszego marynarza Krzysztofa Komołowskiego z Sekcji Zabezpieczenia Szkolenia.

 

PODOFICER ROKU 2018
 
 

„Podoficer Roku 2018” starszy chorąży sztabowy Rafał Serafin wśród żołnierzy CSMW jest szeroko znany jako wzorowy szef pododdziału i organizator „życia wojskowego” młodych adeptów służby wojskowej. Wysoka kultura osobista, dbałość o szczegóły oraz działalność zarówno w środowisku żołnierskim jak i prywatnym mogą być wzorem do naśladowania dla innych. Te wszystkie cechy charakteru, wiedzy i umiejętności nabywał na różnych stanowiskach służbowych, zaczynając od żołnierza służby zasadniczej poprzez ukończenie szkoły podoficerskiej oraz służbę w logistyce na stanowiskach podoficera eksploatacji, podoficera specjalisty służby łączności, szefa służby łączności i uzbrojenia oraz szefa kompanii.

 

SZEREGOWY ROKU 2018
 


Zwycięstwo w konkursie o miano „Szeregowego Roku 2018” przypadło starszemu marynarzowi Krzysztofowi Komołowskiemu, który służbę wojskową w CSMW rozpoczął w 2006 r. jako żołnierz służby zasadniczej. Pozostał w centrum w służbie nadterminowej, a od 2008 r. jest żołnierzem zawodowym. W środowisku szeregowych zawodowych jest osobą cenioną, lubianą oraz znaną z bezkompromisowej pomocy w każdej sytuacji. Jest czynnym sportowcem reprezentującym CSMW na wielu zawodach sportowych w różnych konkurencjach. Bierze również udział w różnego rodzaju uroczystościach jako członek wojskowej asysty honorowej. Był często delegowany do szkolenia marynarzy elewów służby przygotowawczej jako dowódca drużyny, gdzie dał się poznać jako dobrze wyszkolony żołnierz wykazujący cechy przywódcze i posiadający dużą wiedzę wojskową, którą w odpowiedni sposób potrafi przekazać podległym żołnierzom.

Zgodnie z „Regulaminem Wyboru Podoficera i Szeregowego Roku w jednostkach podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych” kandydaci musieli spełniać określone kryteria. Tytuł honorowy jest przyznawany żołnierzom, których służba zasługuje na szczególne uznanie – wykazującymi się wzorową dyscypliną, wysokimi osiągnięciami szkoleniowymi oraz rzetelną realizacją służbowych zadań. Kluczowe przy dokonywaniu wyboru są te osiągnięcia, które świadczą o odwadze, szlachetności i prospołecznej postawie.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych