BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
Pożegnanie kolegów
28.01.2019
W piątek, 25 stycznia br., odbyła się uroczysta zbiórka z okazji pożegnania żołnierzy zawodowych odchodzących do rezerwy.

W piątek, 25 stycznia w sali tradycji Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej z udziałem komendanta CSMW kmdr. Grzegorza Okuljara, licznie przybyłych żołnierzy, pracowników RON oraz pozostałych gości odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy odchodzących do rezerwy: st. chor. szt. mar. Dariusza Kasperskiego, st. chor. mar. Adama Prawdzika i mł. chor. mar. Marka Wardeckiego. Komendant CSMW w przemówieniu okolicznościowym podkreślił nienaganną służbę odchodzących żołnierzy oraz liczne zasługi dla CSMW. Żołnierze odchodzący do rezerwy otrzymali wyróżnienia. Uroczystość zakończyła się gratulacjami i serdecznymi podziękowaniami za wspólną służbę oraz wspólnym zdjęciem, które upamiętni ostatni dzień służby naszych kolegów w CSMW.
 
 
 
St. chor. szt. mar. Dariusz Kasperski rozpoczął służbę w 1989 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Specjalistów Czołgowo- Samochodowych a następnie od 1990 roku szkolił się w Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej jako kadet. W 1992 roku powołany został do zawodowej służby wojskowej. We wrześniu 1992 roku jako chorąży rozpoczął służbę w Komendzie Portu Wojennego Gdynia, na etacie dowódcy plutonu – wykładowcy. W 1994 roku związał się z CSSMW i został dowódcą plutonu transportowego Sekcji Samochodowej. Następnie służył na kolejno zajmowanych stanowiskach: dowódca plutonu transportowego, kierownik sekcji, dowódca grupy szkoleniowej. W 2009 roku st. chor. szt. mar. Dariusz Kasperski wziął udział w PKW w misji ONZ w Republice Czadu, gdzie był starszym mechanikiem- starszym kierownikiem. Po zakończeniu misji wrócił do CSMW na stanowisko dowódcy grupy szkoleniowej a następnie został starszym instruktorem. W roku 2011 chorąży ponownie wyjechał na misję. Tym razem była to misja w Afganistanie, na której pełnił obowiązki dowódcy drużyny w drużynie zabezpieczenia. Po misji wrócił do CSMW na stanowisko starszego instruktora. Od 2012 roku do ostatnich dni służby w CSMW był dowódcą plutonu. Jako dowódca plutonu wyszkolił wielu młodych żołnierzy, dzieląc się z nimi wiedzą i doświadczeniem. St. chor. szt. mar. Dariusz Kasperski odszedł do rezerwy po ponad 29 latach służby.
 
 

 

St. chor. szt. mar. Adam Prawdzik rozpoczął służbę w charakterze kadeta w 1986 roku w Wojskowym Liceum Muzycznym. W 1992 roku powołany został do zawodowej służby wojskowej i związał się z CSSMW. Od września 1992 roku do czerwca 1996 roku służył jako muzyk- solista w orkiestrze wojskowej. W 1996 roku przeniósł się do KPW Hel, gdzie został starszym technikiem grupy zabezpieczenia technicznego. Od roku 2002 chorąży pełnił służbę w Orkiestrze Garnizonowej Świnoujście jako muzyk- solista. Po dwóch latach służby w Świnoujściu powrócił do CSMW i pełnił kolejno zajmowane stanowiska: starszy referent zespołu badań metodyki nauczania, samodzielny referent sekcji organizacyjno - uzupełnieniowej, oraz stanowiska starszego podoficera sztabowego, młodszego podoficera specjalisty i podoficera specjalisty w Sekcji Personalno - Organizacyjnej. Pomimo pełnienia wielu lat służby na etatach niezwiązanych z orkiestrą, chorąży spełniał swoją pasję jaką jest muzyka. Wiele razy, wykorzystując swoje doświadczenie muzyczne wspierał organizację uroczystości wojskowych jako członek Usteckiej Orkiestry Dętej. St. chor. szt. mar. Adam Prawdzik odszedł do rezerwy po 29 latach zawodowej służby wojskowej.
 
 
 
Mł. chor. mar. Marek Wardecki swoją historię związaną z wojskiem rozpoczął 1992 roku jako elew w Podoficerskiej Szkole Zawodowej Marynarki Wojennej. Po odbyciu szkolenia oraz praktyki okrętowej w Kołobrzegu w 1993 roku został powołany do zawodowej służby wojskowej do CSSMW. Chorąży związał się z jednostką do końca swojej służby i przez te wszystkie lata był instruktorem na cyklu Elektroniczno - Mechanicznym. Jest specjalistą w dziedzinie żeglarstwa i przez wiele lat zarażał swoją pasją wielu marynarzy. Był kapitanem - skipperem na wielu rejsach szkoleniowych. Mł. chor. mar. Marek Wardecki pełnił służbę przez 27 lat.
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych