BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
Pożegnanie kolegów
25.02.2019
Mł. chor. mar. Paweł Pudło i mł. chor. mar. Krzysztof Sadowski zostali pożegnani przez komendanta, kadrę i pracowników na uroczystej zbiórce, w związku z zakończeniem zawodowej służby wojskowej.

W piątek, 22 lutego w sali tradycji Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej z udziałem komendanta CSMW kmdr. Grzegorza Okuljara, licznie przybyłych żołnierzy, pracowników RON oraz pozostałych gości odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy odchodzących do rezerwy: mł. chor. mar. Pawła Pudło i mł. chor. mar. Krzysztofa Sadowskiego. Komendant CSMW w przemówieniu okolicznościowym podkreślił nienaganną służbę odchodzących żołnierzy oraz liczne zasługi dla CSMW. Uroczystość zakończyła się gratulacjami i serdecznymi podziękowaniami za wspólną służbę.
 
 


Mł. chor. mar. Paweł Pudło rozpoczął służbę w 1991 roku w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej – w Podoficerskiej Szkole Zawodowej jako elew. Powołany do zawodowej służby w 1992 r. Od listopada 1992 r., służył w 13. Dywizjonie Trałowców jako starszy elektryk działu broni podwodnej na ORP „Czajka”. Od 1997 r. związał się z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej i służył tu do chwili obecnej, na kolejno zajmowanych stanowiskach: laborant – gospodarz sal wykładowych, instruktor na cyklu broni podwodnej, starszy instruktor na cyklu broni morskich i starszy instruktor na cyklu nawigacji i uzbrojenia okrętowego w wydziale dydaktycznym.

Mł. chor. mar. Krzysztof Sadowski rozpoczął swoją służbę w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w 1992 roku jako marynarz służby zasadniczej. Następnie został drenażystą na ORP „Heweliusz” w JW. 5511 w Gdyni. W 1994 roku pełnił służbę kandydacką jako mat elew w Centrum w Centrum Szkolenia Marynarski Wojennej w Podoficerskiej Szkole Zawodowej. Praktykę okrętową odbył w JW. 16 ZOP w Kołobrzegu, następną praktyką była praktyka dowódcza w CSMW. W 1995 roku powołany do zawodowej służby wojskowej, którą przez resztę służby pełnił w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej na kolejno zajmowanych stanowiskach: instruktor zespołu pracowników dydaktycznych i pomocniczych w komendzie, instruktor na cyklu broni podwodnej, starszy instruktor na cyklu broni morskich oraz starszy instruktor i instruktor na cyklu nawigacji i uzbrojenia okrętowego w wydziale dydaktycznym.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych