BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
Ślubowali na sztandar
02.03.2019
W sobotę, 2 marca, 121 ochotników - elewów służby przygotowawczej złożyło uroczystą przysięgę wojskową na sztandar Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej.

Uroczysty apel z okazji złożenia przysięgi wojskowej przez elewów służby przygotowawczej odbył się na placu apelowym Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce w obecności licznie zgromadzonych gości: przewodniczącego rady powiatu słupskiego Jana Olecha, burmistrza Ustki Jacka Graczyka, wójta gminy Ustka Anny Sobczuk – Jodłowskiej, przewodniczącego rady miasta Ustka Jacka Maniszewskiego, przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli oraz przedstawicieli służb mundurowych. Przysięgę od marynarzy przyjął komendant CSMW kmdr Grzegorz Okuljar. Zaszczytu złożenia ślubowania na sztandar dostąpili marynarze elewi: Jacek Bolczak, Mateusz Gradowski, Jarosław Szymanowski, Dawid Jodełka.

Elewi osiągający najlepsze wyniki w szkoleniu zostali wyróżnieni Tytułem Honorowym "Wzorowy Elew" wraz z odznaką i legitymacją: mar. elew Paweł Kozak, mar. elew Paweł Madajczak, mar. elew Aleksandra Kotlewska, mar. elew Małgorzata Brunke, mar. elew Szymon Wasylik, mar. elew Marian Chmielewski, mar. elew Oskar Watras, mar. elew Tomasz Krakowski, mar. elew Daniel Oliwa, mar. elew Sebastian Redzyński, mar. elew Mateusz Gradowski, mar. elew Bartłomiej Rihert.

Komendant CSMW kmdr Grzegorz Okuliar, zwrócił się do marynarzy elewów następującymi słowami: - Serdecznie gratuluję Wam, oficjalnego wstąpienia w szeregi żołnierzy Wojska Polskiego, które zawsze było dla wszystkich pokoleń głębokim osobistym przeżyciem niezależnie od epoki historycznej. Komendant w swoim przemówieniu odniósł się również do wyjątkowego momentu złożenia przysięgi przez elewów, ponieważ jest to pierwsza przysięga przypadająca w roku jubileuszowym 100-lecia Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej.

W imieniu marynarzy elewów, składających przysięgę wojskową, głos zabrała mar. elew Paulina Grzybek.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych