BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
Kolejne pożegnanie w CSMW
29.03.2019
St. chor. szt. mar. Cezary Wawrowski został pożegnany przez komendanta, kadrę i pracowników na uroczystej zbiórce, w związku z zakończeniem zawodowej służby wojskowej.

W czwartek, 28 marca w sali tradycji Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej z udziałem komendanta CSMW kmdr. Grzegorza Okuljara, licznie przybyłych żołnierzy oraz pracowników RON odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierza odchodzącego do rezerwy - st. chor. szt. mar. Cezarego Wawrowskiego. Komendant CSMW w przemówieniu okolicznościowym podkreślił nienaganną służbę odchodzącego żołnierza oraz liczne zasługi dla CSMW. St. chor. szt. mar. Cezary Wawrowski został wyróżniony tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz RP z odznaką III stopnia”. Uroczystość zakończyła się gratulacjami i serdecznymi podziękowaniami za wspólną służbę.


St. chor. szt. mar. Cezary Wawrowski rozpoczął służbę w sierpniu 1993 roku w Centrum Szkolenia Służby Czołgowo - Samochodowej jako kadet. W lipcu 1995 roku jako chorąży został dowódcą plutonu transportowego w Komendzie Portu Wojennego w Helu. Od roku 1998 służył w 9. Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej na etacie szefa baterii. W roku 2000 chorąży związał się z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, gdzie służył na kolejno zajmowanych stanowiskach: dowódca plutonu – instruktor, kierownik kursu, kierownik kursu – starszy instruktor, dowódca kursu szkoleniowego, dowódca kursu oraz kierownik kursu – szef Ośrodka Szkolenia Kierowców. W 2009 roku został dowódcą plutonu i do chwili obecnej szkolił wielu nowoprzybyłych żołnierzy, przekazując im swoją wiedzę i doświadczenie. Chorąży w swojej długoletniej służbie prezentował profesjonalizm w działalności służbowej, był zaangażowany w proces szkoleniowy i wychowawczy swoich podwładnych. Był sumienny i zdyscyplinowany.

 

St. chor. szt. mar. Cezary Wawrowski odszedł do rezerwy po 26 latach służby.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych