BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
Pożegnanie w CSMW
30.04.2019
We wtorek, 30 kwietnia w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej odbyło się pożegnanie żołnierzy odchodzących do rezerwy oraz pracownika ron.

We wtorek, 30 kwietnia w sali tradycji Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej z udziałem komendanta CSMW kmdr. Grzegorza Okuljara, licznie przybyłych żołnierzy oraz pracowników ron odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy w związku z zakończeniem zawodowej służby wojskowej – kmdr. ppor. Jacka Ławrowa, st. chor. mar. Wiktora Bujnowskiego, mł. chor. mar. Sławomira Urbanowicza. Na uroczystości pożegnano również Panią Ewę Bialic – Orwat – psychologa CSMW.

Kmdr ppor. Jacek Ławrów jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk OPL, którą ukończył w 1993 roku. Pierwsze stanowisko służbowe objął w 9. dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej jako dowódca plutonu. W latach 1997 – 2007 pełnił obowiązki dowódcy baterii przeciwlotniczej, po czym został przeniesiony do Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej na stanowisko oficera Sekcji Wychowawczej. W 2015 roku został wyznaczony na komendanta Ośrodka Szkolenia Podstawowego i Specjalistycznego. Służbę zawodową zakończył na stanowisku szefa Sekcji Logistyki, z którego odszedł do rezerwy po bez mała 26 latach służby.

St. chor. mar. Wiktor Bujnowski jest absolwentem Podoficerskiej Szkoły Zawodowej Marynarki Wojennej po ukończeniu której, w 1991 roku rozpoczął służbę w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w charakterze instruktora cyklu łączności. Pełnił służbę na kolejno zajmowanych stanowiskach: instruktora Sekcji Zabezpieczenia, instruktora zespołu szkoleniowego, kierownika grupy szkoleniowej Szkoły Młodszych Specjalistów. W roku 2004 związał się ze Szkołą Podoficerską Marynarki Wojennej, w której pełnił obowiązki dowódcy grupy szkoleniowej oraz dowódcy kursu szkoleniowego. Od 2016 roku do chwili obecnej zajmował stanowisko dowódcy plutonu w Kompanii Szkolenia Specjalistycznego Ośrodka Szkolenia Podstawowego i Specjalistycznego. Odszedł do rezerwy po ponad 28 latach służby.

Mł. chor. Sławomir Urbanowicz rozpoczął służbę zasadniczą w 1995 roku w 28. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Do 1998 roku jako układacz spadochronu sekcji oraz starszy mechanik Eskadry Lotniczej odbywał w tej jednostce zasadniczą służbę wojskową pełnioną nadterminowo. W roku 2000 powołany został do zawodowej służby wojskowej jako starszy mechanik. W kolejnym roku rozpoczął służbę w Sekcji Personalno - Wychowawczej w 24. Bazie Lotnictwa. Od 2002 do 2005 służył w 22. Bazie Lotnictwa gdzie był starszym układaczem spadochronów, a następnie dowódcą obsługi w plutonie remontowym. Kolejne 2 lata to służba w Centralnym Poligonie Sił Powietrznych, gdzie był dowódcą drużyny rozpoznawczej w plutonie obsługi. W roku 2008 związał się z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, gdzie zajmował stanowiska instruktora na Cyklu Broni Morskich oraz technika i starszego instruktora na Cyklu Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Po 23 latach służby mł. chor. Sławomir Urbanowicz odszedł do rezerwy.

W trakcie uroczystości komendant CSMW kmdr Grzegorz Okuljar złożył także podziękowania dla Ewy Bialic – Orwat, która przez kilkanaście lat jako pracownik cywilny była psychologiem w CSMW.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych