BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
Egzaminy Legii Akademickiej
19.07.2019
W piątek, 19 lipca, w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, 103 żołnierzy Legii Akademickiej uczestniczyło w egzaminie podsumowującym trzytygodniowy okres szkolenia.

103 żołnierzy zostało poddanych egzaminowi po trzytygodniowym, intensywnym szkoleniu części praktycznej modułu podstawowego programu edukacji wojskowej studentów. Sprawdzian ten pozwolił zweryfikować ich wiedzę i umiejętności.

Egzamin składał się sprawdzianu ze strzelania z broni etatowej oraz egzaminu z tzw. „Pętli taktycznej”, która obejmowała następujące zagadnienia:

- zachowanie podczas użycia Broni Masowego Rażenia,

- nawiązywanie i utrzymywanie łączności,

- rozpoznanie pola walki i orientowanie się w terenie,

- wykonanie rzutu granatem ćwiczebnym,

- znajomość budowy i użytkowania broni,

- działanie żołnierza na polu walki,

- udzielanie pomocy przedmedycznej.

Studenci, którzy zdadzą egzaminy z oceną pozytywną, zostaną mianowani na stopień starszego szeregowego. Po ciężkim dniu egzaminów, kontynuują przygotowania do bardzo ważnej dla żołnierzy uroczystości, jaką jest przysięga wojskowa.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych