BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
Uroczyste pożegnanie
02.08.2019
Uroczysta zbiórka z okazji pożegnania żołnierza zawodowego i pracowników CSMW.

W środę, 31 lipca w sali tradycji Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej z udziałem zastępcy komendanta Centrum Szkolenia MW kmdr. por. Dariusza Cebulki, licznie przybyłych żołnierzy i byłych żołnierzy oraz pracowników miało miejsce uroczyste pożegnanie żołnierza odchodzącego do rezerwy - st. chor. szt. mar. Radosława Sawickiego i pracowników odchodzących na emeryturę: pana Stanisława Szczepańskiego i pana Romulada Kraińskiego. Komandor Cebulka w okolicznościowym przemówieniu podkreślił nienaganną służbę i pracę odchodzących na emeryturę oraz liczne zasługi dla CSMW. Życzył im ponadto, aby na zasłużonej emeryturze cieszyli się dobrym zdrowiem, szczęściem rodzinnym, życzliwością ludzką oraz nieprzemijającą energią do korzystania z uroków życia.
 

 

St. chor. szt. mar. Radosław Sawicki służbę wojskową rozpoczął w 1999 roku w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w charakterze marynarza zasadniczej służby wojskowej, którą kontynuował w JW. 2750 w Świnoujściu na stanowisku elektryka nawigacyjnego. W 2000 roku został powołany do służby nadterminowej, a w 2003 roku został elewem Podoficerskiej Szkoły Zawodowej MW. Jako absolwent PSZ MW został wyznaczony na stanowisko instruktora, a następnie starszego instruktora zespołu szkoleniowego w Szkole Młodszych Specjalistów. Od 2008 roku pełnił obowiązki na stanowisku dowódcy grupy szkoleniowej w SMS. Od roku 2009 do chwili obecnej zajmował stanowisko kierownika zespołu informatyki. Chorąży Sawicki odszedł na emeryturę po 20 latach służby wojskowej.
 
 


Pan Stanisław Szczepański odszedł na emeryturę po 50 latach służby i pracy zawodowej. W resorcie obrony narodowej przepracował prawie 46 lat. W latach 1973 - 2004 był żołnierzem zawodowym, a po odejściu do rezerwy został pracownikiem resortu obrony narodowej i piastował obowiązki na stanowiskach starszego referenta, a następnie kierownika bazy noclegowej CSMW.

Pan Romuald Kraiński odszedł na emeryturę po ponad 48 latach służby i pracy zawodowej, w tym prawie 21 latach służby i pracy w strukturach resortu obrony narodowej. Od 2008 roku do chwili obecnej zajmował stanowisko gospodarza obiektu/recepcjonisty w bazie noclegowej CSMW.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych