BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
Zakończenie szkolenia studentów Legii Akademickiej
12.08.2019
W sobotę, 10 sierpnia odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zakończenia szkolenia studentów Legii Akademickiej.

10 sierpnia, w sali konferencyjnej klubu CSMW odbyła się uroczysta zbiórka, z okazji zakończenia szkolenia studentów Legii Akademickiej. 85 żołnierzy, którzy pomyślnie przeszli przez 2 etapy szkolenia, zostali mianowani na stopień kaprala rezerwy. Kmdr por. Tomasz Kosakowski wręczył studentom świadectwa ukończenia szkolenia podoficerskiego i minowania na stopień kaprala rezerwy. W swoim przemówieniu podkreślił zaangażowanie wszystkich obecnych w intensywny proces szkolenia, pogratulował pomyślnego ukończenia szkolenia i wytrwałości oraz życzył wszelkiej pomyślności.

Uroczyste zakończenie szkolenia studentów zostało poprzedzone egzaminem, który został przeprowadzony 9 sierpnia. Do egzaminów przystąpiło 92 żołnierzy-studentów. Celem egzaminu była ogólna ocena poziomu wyszkolenia oraz stopnia opanowania materiału, ujętego w „Programie szkolenia modułu podoficerskiego do realizacji edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej”. Egzamin składał się z 2 etapów. Pierwszy etap został przeprowadzony w formie teoretycznej i składał się m. in. z przedmiotów takich jak: metodyka szkolenia wojskowego, regulaminy, taktyka, szkolenie strzeleckie, przywództwo wojskowe, łączność, terenoznawstwo, zabezpieczenie medyczne działań bojowych, szkolenie inżynieryjno-saperskie, obrona przed bronią masowego rażenia. Zaliczenie pierwszego etapu warunkowało przystąpienie do drugiego etapu, który obejmował umiejętności praktyczne żołnierza występującego w charakterze instruktora.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych