BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
Studenci Legii Akademickiej zakończyli szkolenie
30.09.2019
W sobotę, 28 września w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej studenci Legii Akademickiej zakończyli szkolenie.

28 września, w sali konferencyjnej klubu CSMW odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zakończenia szkolenia studentów Legii Akademickiej. 56 żołnierzy, którzy pomyślnie przeszli przez 2 etapy szkolenia, zostali mianowani na stopień kaprala rezerwy.

Uroczyste zakończenie szkolenia studentów zostało poprzedzone egzaminem, którego celem była ogólna ocena poziomu wyszkolenia oraz stopnia opanowania materiału, ujętego w „Programie szkolenia modułu podoficerskiego do realizacji edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej”. Egzamin składał się z 2 etapów. Pierwszy etap został przeprowadzony w formie teoretycznej i składał się m. in. z przedmiotów takich jak: metodyka szkolenia wojskowego, regulaminy, taktyka, szkolenie strzeleckie, przywództwo wojskowe, łączność, terenoznawstwo, zabezpieczenie medyczne działań bojowych, szkolenie inżynieryjno-saperskie, obrona przed bronią masowego rażenia. Zaliczenie pierwszego etapu warunkowało przystąpieniem do drugiego etapu, który obejmował umiejętności praktyczne żołnierza występującego w charakterze instruktora.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych