BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
Inauguracja szkolenia żołnierzy służby przygotowawczej
03.10.2019
W dniu 03.10.2019 r. w CSMW odbył się uroczysty apel z okazji inauguracji szkolenia III turnusu służby przygotowawczej.

W dniu 3 października br. w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej zastępca komendanta kmdr por. Dariusz Cebulka przywitał elewów służby przygotowawczej, którzy 1 października rozpoczęli służbę przygotowawczą. Po przywitaniu zastępca komendanta wręczył uroczyście broń 4 elewom. Grupa 126 ochotników będzie realizować trzymiesięczny program szkolenia na potrzeby korpusu szeregowych.


Pierwszym etapem pobytu elewów służby przygotowawczej będzie szkolenie podstawowe. W trakcie tego szkolenia żołnierze poznają zasady regulaminowe i dyscyplinarne, budowę i zasady obchodzenia się z bronią, przejdą szkolenie medyczne, saperskie, inżynieryjne, taktyczne i ogniowe. Przygotowano dla nich także zajęcia z historii Marynarki Wojennej, obrony przeciwlotniczej, obrony przed bronią masowego rażenia, terenoznawstwa, ochrony środowiska, wychowania fizycznego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

W sobotę, 16 listopada, elewi złożą uroczystą przysięgę wojskową. Po zdaniu egzaminów, przystąpią do szkolenia specjalistycznego różnych specjalnościach wojskowych m.in. z zakresu hydroakustyki, urządzeń elektrotechnicznych i nawigacyjnych, systemów wodno-paliwowych i powietrznych okrętu, przenośnego zestawu rakietowego, obsługi magazynu.

Służba przygotowawcza to rodzaj służby wojskowej wprowadzony dla osób, które nigdy jej nie pełniły, a chcą odbyć szkolenie wojskowe i w przyszłości wstąpić w szeregi armii zawodowej lub Narodowych Sił Rezerwowych. Proces kształcenia został podzielony na dwa okresy: szkolenie podstawowe oraz szkolenie specjalistyczne, przygotowujące ochotników do objęcia konkretnych stanowisk. Z chwilą rozpoczęcia pełnienia służby, żołnierze służby przygotowawczej w korpusie szeregowych otrzymują tytuł elewa. Okres służby przygotowawczej kończy się egzaminem, który będzie podstawą do ubiegania się o stanowiska służbowe w armii czynnej lub w rezerwie. Służba przygotowawcza ma charakter całkowicie dobrowolny i dotyczy zarówno mężczyzn jak i kobiet, którzy, jak do tej pory, wykazują duże zainteresowanie wstąpieniem w szeregi Wojska Polskiego.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych