BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
Pożegnanie podchorążych z Akademii Wojsk Lądowych
11.10.2019
Podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych zakończyli praktyki dowódcze w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej

W dniu 11.10.2019 r. podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych zakończyli praktyki dowódcze na stanowisku dowódcy drużyny w Ośrodku Szkolenia Podstawowego i Specjalistycznego w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Od 16.08.2019 r. podchorążowie zdobywali doświadczenie uczestnicząc w szkoleniu studentów Legii Akademickiej jak również elewów służby przygotowawczej. Jako dowódcy drużyn, mogli sprawdzić swoje predyspozycje dowódcze, wykorzystać zdobytą już wiedzę w praktyce oraz skorzystać z doświadczenia kadry z Ośrodka Szkolenia Podstawowego i Specjalistycznego.

W dniu 10.10.2019r. zastępca komendanta kmdr por. Dariusz Cebulka podziękował podchorążym za zaangażowanie w szkolenie młodych żołnierzy oraz sumienne wykonywanie obowiązków podczas praktyk. Przyszli oficerowie zostali wyróżnieni listami gratulacyjnymi. W związku z terminem odbywania przez nich praktyk w CSMW w roku jubileuszowym, żołnierze otrzymali medale pamiątkowe z okazji 100 – lecia CSMW.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych