BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
Zgromadzenie mężów zaufania z jednostek wojskowych Marynarki Wojennej.
28.10.2019
W dniach 23-24 października 2019 r. w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej odbyło się zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze mężów zaufania jednostek wojskowych Marynarki Wojennej.

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce oraz Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce tradycyjnie od kilku już lat współorganizują, w oparciu o swoje obiekty szkoleniowe, zgromadzenia organów przedstawicielskich żołnierzy Marynarki Wojennej.

Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborcze, które odbyły się na terenie CSZMW w dniach 23 - 24 października, to wyjątkowe spotkania przedstawicieli jednostek wojskowych, przed którymi dziekani poszczególnych korpusów żołnierzy zawodowych składają sprawozdania ze swojej działalności w upływającej kadencji w latach 2016 - 2019.

Celem zgromadzeń był również wybór swoich etatowych dziekanów na następną kadencję przypadającą na lata 2019 - 2022. Po złożeniu sprawozdań oraz przeprowadzeniu wyborów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych, wyłoniono dziekanów poszczególnych korpusów kadry na kolejną kadencję.

Nowym Dziekanem Korpusu Oficerów Marynarki Wojennej wybrany został kmdr por. Artur ROGALSKI z 6 Ośrodka Radioelektronicznego. Zastąpił on na tym stanowisku komandora Andrzeja DOLECKIEGO, który nie mógł już kandydować w wyborach ze względu na wiek.

Dziekanem Korpusu Podoficerów Marynarki Wojennej ponownie wybrany został st. chor. szt. mar. Eugeniusz MARCINIAK wywodzący się z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej.

Dziekanem Korpusu Szeregowych Zawodowych Marynarki Wojennej ponownie wybrana została st. mar. Magdalena ANDRZEJEWSKA wywodząca się z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Dziekani pełnią swoje funkcje etatowo i podporządkowani są bezpośrednio Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. W naczelnych strukturach organów przedstawicielskich są członkami odpowiednio: Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów, Kolegium Dziekanów Korpusu Podoficerów oraz Kolegium Dziekanów Korpusu Szeregowych Zawodowych.

Dziekani , zgodnie ze swoimi statutowymi obowiązkami, organizują pracę swoich zgromadzeń, przenoszą na szczebel centralny problemy oraz opinie swoich środowisk, uczestniczą w zespołach roboczych oraz spotkaniach organizowanych na szczeblu DG RSZ oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zgromadzenie organów przedstawicielskich Marynarki Wojennej w Ustce było okazją do uroczystego pożegnania ustępującego Dziekana Korpusu Oficerów MW kmdr Andrzeja DOLECKIEGO. Dziekan MW podczas podniosłej uroczystości, w której udział wzięli Komendant CSMW kmdr Grzegorz OKULJAR oraz jego zastępca kmdr por. Dariusz CEBULKA, odebrał podziękowania od żołnierzy wszystkich korpusów za swoją działalność.

Zgromadzenie Oficerów wręczyło mu Honorowy Pałasz Oficerski Marynarki Wojennej. Był to dowód szczególnego uznania za wysokie zaangażowanie w pracę w organach przedstawicielskich żołnierzy.

st. chor. szt. mar. Eugeniusz MARCINIAK


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych