BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
Kurs pierwszej pomocy medycznej dla nauczycieli klas mundurowych
29.11.2019
W dniach 18 - 29 listopada 2019 r. w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej odbył się kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej dla nauczycieli klas mundurowych.

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON wraz Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, zorganizowali w dniach 18 - 29 listopada 2019 r. kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej dla nauczycieli klas mundurowych kończący się egzaminem państwowym na ratownika.

Po raz kolejny w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej odbył się kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, którego beneficjentami byli nauczyciele klas mundurowych. Na trwającym dwa tygodnie szkoleniu 23 nauczycieli ze szkół z całej Polski poznało zasady udzielania pomocy medycznej w różnych sytuacjach i według określonych zasad, np. prowadzenie resuscytacji oddechowej czy opatrywanie ran po odniesieniu obrażeń mechanicznych, urazów chemicznych, termicznych oraz elektrycznych, ewakuacja i transport poszkodowanego zarówno na lądzie jak i w wodzie czy też zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

Kurs KPP nie należy do łatwych. Aby go ukończyć, trzeba nie tylko posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną o tym, jak udzielać pomocy w konkretnych sytuacjach, poparzeniach, złamaniach, utonięciach itd. Szkolenie w CSMW jest dodatkowo poszerzone o wiedzę związaną z ratownictwem wodnym.

Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli klas mundurowych do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Wykładowcy i instruktorzy Cyklu Mechaniczno-Elektrycznego i Ratownictwa Morskiego prowadzą certyfikowane kursy pierwszej pomocy medycznej od 2007 roku.

W uroczystym zakończeniu przedsięwzięcia wziął udział zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON Pan Zbigniew Ciosek, który podziękował uczestnikom i organizatorom za sprawne przeprowadzenie szkolenia.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych