BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
Pożegnanie żołnierza CSMW
06.12.2019

W Sali Tradycji Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, z udziałem komendanta CSMW, licznie przybyłych żołnierzy i byłych żołnierzy oraz pracowników wojska, miało miejsce uroczyste pożegnanie odchodzącego do innej jednostki wojskowej - młodszego chorążego Dominika Tomczaka. W przemówieniu okolicznościowym komendant CSMW kmdr Grzegorz Okuljar podkreślił profesjonalizm oraz zaangażowanie chorążego Tomczaka w dziele rozwoju Centrum, a dziękując za wieloletnią służbę życzył zdrowia, pogody ducha i żołnierskiego szczęścia.
 
 
 
 


Młodszy chorąży Dominik Tomczak służbę wojskową rozpoczął w 1990 roku w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w charakterze elewa zasadniczej służby wojskowej. W roku następnym został powołany do zawodowej służby wojskowej. Od 1991 roku do chwili obecnej piastował obowiązki na stanowiskach instruktorskich w Cyklu Łączności, a następnie w Cyklu Wsparcia i Zabezpieczenia Działań Sił Okrętowych.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych