BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
Inauguracja szkolenia w CSMW
09.01.2020
W dniu 09.01.2020 r. w CSMW odbył się uroczysty apel z okazji inauguracji szkolenia I turnusu służby przygotowawczej.

W środę 9 stycznia br. podczas uroczystego apelu komendant CSMW kmdr Grzegorz Okuljar przywitał elewów służby przygotowawczej, którzy 7 stycznia rozpoczęli służbę przygotowawczą w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. To pierwsza grupa żołnierzy w tym roku, realizująca program szkolenia na potrzeby korpusu szeregowych, która liczy 125 ochotników. Kmdr Grzegorz Okuljar wręczył uroczyście broń wyznaczonym żołnierzom.

Pierwszym etapem pobytu elewów służby przygotowawczej będzie szkolenie podstawowe. W trakcie tego szkolenia żołnierze poznają zasady regulaminowe i dyscyplinarne, budowę i zasady obchodzenia się z bronią, przejdą szkolenie medyczne, saperskie, inżynieryjne, taktyczne i ogniowe. Przygotowano dla nich także zajęcia z historii Marynarki Wojennej, obrony przeciwlotniczej, obrony przed bronią masowego rażenia, terenoznawstwa, ochrony środowiska, wychowania fizycznego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

W sobotę, 22 lutego, elewi złożą uroczystą przysięgę wojskową. Po zdaniu egzaminów, przystąpią do szkolenia specjalistycznego w kilkunastu specjalnościach wojskowych.

Dowódca na tym samym apelu wyróżnił nagrodą rzeczową żołnierzy, którzy w 2019 roku wykazywali bardzo duże zaangażowanie wykonując obowiązki służbowe w ramach wojskowej asysty honorowej. Kmdr Grzegorz Okuljar wyróżnił również dwóch żołnierzy pismem pochwalnym ze zdjęciem żołnierza na tle sztandaru jednostki wojskowej za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w rozpowszechnianiu sportu w CSMW.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych