BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Aktualności
Informacja o badaniu wody
13.03.2020
13 marca 2020 r. został opublikowany artykuł w dzienniku Głos Pomorza dotyczący sytuacji bakteriologicznej w CSMW.

Informujemy, że komendant CSMW po otrzymaniu informacji o niezdatności wody bieżącej do użytku spożywczego i częściowo sanitarnego, podjął natychmiastowe działanie. Pomimo tego, że woda w kranie cały czas była dostępna i poddawana intensywnemu uzdatnianiu, niewskazane było jej używanie do momentu otrzymania ponownych, pozytywnych wyników badań.

Komendant polecił niezwłocznie zabezpieczyć możliwość kąpieli dla wszystkich kursantów w oparciu o obiekty Centralnego Poligonu Sił Powietrznych i 7. Brygady Obrony Wybrzeża w porozumieniu z dowódcami tych jednostek. Każdy ze słuchaczy miał możliwość skorzystania z tej zastępczej formy utrzymania higieny. Jednocześnie wszyscy żołnierze otrzymali wodę do picia w butelkach. Środki dezynfekujące zostały wydane szefom obiektów szkoleniowych, które zostały rozdysponowane na pomieszczenia sanitarne.

Do poruszanej problematyki artykułu prasowego odniósł się również komendant 6 WOG, który wyczerpująco autorowi tekstu przedstawił działania związane z czasowym ograniczeniem dostępu do bieżącej wody:

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce jest administratorem kompleksu wojskowego, w którym znajduje się Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej i jest dostawcą. Oddział gospodarczy prowadzi nadzór między innymi nad jakością wody, poprzez jej badanie w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej w Gdyni (WOMP). Ostatni wynik badania z dnia 09 marca 2020 roku wykazał obecność bakterii z grupy E.Coli. Orzeczenie WOMP zobligowało oddział gospodarczy do wprowadzenia zakazu używania wody do celów spożywczych i higienicznych. W związku z tym podjęto następujące działania:

1) natychmiast dokonano chlorowania (uzdatniania) wody w ujęciu oraz wody znajdującej się w sieci i instalacji,

2) ponownie w dniu 10 marca 2020 roku pobrano próbki wody do badania,

3) ustawiono mobilne punkty mycia rąk w rejonach obiektów stołówkowo-kuchennych, napełnione środkiem dezynfekującym,

4) w zakresie żywienia stanów osobowych zapewniono dostawę wody pitnej z cysterny wodnej oraz zmieniono system żywienia na paczkowane racje żywnościowe. Dodatkowo do posiłków wydawano wodę butelkowaną,

5) napoje gorące przygotowywano z wody butelkowanej,

6) w celu zapewnienia właściwych warunków higienicznych zapewniono transport i możliwość kąpieli w sąsiednim kompleksie koszarowym. Ponadto nadmieniam, że w dniach 10 – 12 marca 2020 roku na terenie kompleksu koszarowego (CSMW) Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej przeprowadził nadzór sanitarno-epidemiologiczny.

 

Nadzór uznał za właściwe i zaakceptował działania podjęte przez 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy. Aktualnie z informacji telefonicznej wynika, że poddana badaniom woda spełnia warunki przydatności do spożycia. Dopiero po pisemnym potwierdzeniu przydatności wody do spożycia (prawdopodobnie 14 marca 2020 roku) poinformujemy stany osobowe o możliwości korzystania z wody z instalacji wodociągowej.”

 

radiogdansk.pl/slupsk/item/107423-zanieczyszczona-woda-w-centrum-szkolenia-marynarki-wojennej-w-ustce

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych