BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
KomendaKOMENDANT CSMW
 cz.p.o kmdr por. mgr inż. Dariusz CEBULKAZASTĘPCA KOMENDANTA CSMW

kmdr por. mgr inż. Dariusz CEBULKAKAPELAN

Ks. mjr Grzegorz GOLEC

SZEF WYDZIAŁU DYDAKTYCZNEGO
kmdr por. mgr inż. Tomasz KOSAKOWSKI

SZEF WYDZIAŁU OGÓLNEGO
kmdr por. mgr inż. Wojciech ZAJĄC

SZEF SEKCJI WYCHOWAWCZEJ - OFICER PRASOWY
kmdr ppor. mgr Robert BIERNACZYK

SZEF SEKCJI GOTOWOŚCI BOJOWEJ I MOBILIZACYJNEJ
kmdr ppor. mgr inż. Paweł KAŁWAK

SZEF SEKCJI PERSONALNO-ORGANIZACYJNEJ
kmdr ppor. Artur KAMIŃSKI

SZEF SEKCJI LOGISTYKI
kmdr ppor. mgr Wiesław KAMIŃSKI

SZEF SEKCJI ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA
kmdr ppor. mgr inż. Piotr SZANTER

SZEF SEKCJI SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO I SERE
kmdr ppor. mgr inż. Marek MAZUR

SZEF SEKCJI METODYKI NAUCZANIA
kmdr ppor. mgr inż. Grzegorz WIKTORSKI

KOMENDANT OŚRODKA SZKOLENIA
PODSTAWOWEGO I SPECJALISTYCZNEGO
kmdr ppor. mgr inż. Jacek ŁAWRÓW

POMOCNIK KOMENDANTA DS.PODOFICERÓW
st. chor. szt. mgr Zbigniew MACIĄG

KOMENDANT SZKOŁY PODOFICERSKIEJ MW
st. chor. szt. mgr Janusz CALAK


 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych