BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
KomendaKOMENDANT CSMW
  kmdr mgr inż. Grzegorz OKULJARZASTĘPCA KOMENDANTA CSMWkmdr por. mgr inż. Darius
z CEBULKA
 

 

SZEF WYDZIAŁU DYDAKTYCZNEGO
kmdr por. mgr inż. Tomasz KOSAKOWSKI

SZEF WYDZIAŁU OGÓLNEGO
kmdr por. mgr inż. Wojciech ZAJĄC

SZEF SEKCJI WYCHOWAWCZEJ - OFICER PRASOWY
kmdr ppor. mgr Robert BIERNACZYK

SZEF SEKCJI GOTOWOŚCI BOJOWEJ I MOBILIZACYJNEJ
kmdr ppor. mgr inż. Paweł KAŁWAK

SZEF SEKCJI PERSONALNO-ORGANIZACYJNEJ
kmdr ppor. mgr Artur KAMIŃSKI

SZEF SEKCJI LOGISTYKI
 

SZEF SEKCJI ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA
kmdr ppor. mgr inż. Piotr SZANTER

SZEF SEKCJI SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO I SERE
kmdr ppor. mgr inż. Marek MAZUR

SZEF SEKCJI METODYKI NAUCZANIA
kmdr ppor. mgr inż. Grzegorz WIKTORSKI

KOMENDANT OŚRODKA SZKOLENIA
PODSTAWOWEGO I SPECJALISTYCZNEGO
kmdr ppor. mgr inż. Jacek ŁAWRÓW

STARSZY PODOFICER KOMENDY
st. chor. szt. mgr Zbigniew MACIĄG

KOMENDANT SZKOŁY PODOFICERSKIEJ MW
st. chor. szt. mgr Janusz CALAK


 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych