BIP
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
KomendaKOMENDANT CSMW
  kmdr mgr inż. Grzegorz OKULJARZASTĘPCA KOMENDANTA CSMWkmdr por. mgr inż. Darius
z CEBULKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZEF WYDZIAŁU DYDAKTYCZNEGO
kmdr por. mgr inż. Tomasz KOSAKOWSKI

SZEF WYDZIAŁU OGÓLNEGO
kmdr por. mgr inż. Wojciech ZAJĄC

SZEF SEKCJI WYCHOWAWCZEJ - OFICER PRASOWY
kmdr ppor. mgr Robert BIERNACZYK

SZEF SEKCJI GOTOWOŚCI BOJOWEJ I MOBILIZACYJNEJ
kmdr ppor. mgr inż. Paweł KAŁWAK

SZEF SEKCJI PERSONALNO-ORGANIZACYJNEJ
kmdr ppor. mgr inż. Artur KAMIŃSKI

SZEF SEKCJI LOGISTYKI
  kmdr ppor. mgr inż. Sebastian LACKI

SZEF SEKCJI ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA
kmdr ppor. mgr inż. Piotr SZANTER

SZEF SEKCJI SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO I SERE
kmdr ppor. mgr inż. Marek MAZUR

SZEF SEKCJI METODYKI NAUCZANIA
kmdr ppor. mgr inż. Wojciech PASZKOWSKI

KOMENDANT OŚRODKA SZKOLENIA
PODSTAWOWEGO I SPECJALISTYCZNEGO
  kmdr ppor. mgr inż. Radosław KOWALCZYK

STARSZY PODOFICER KOMENDY
st. chor. szt. mar. mgr Zbigniew MACIĄG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych