Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
O nas
HISTORIA CENTRUM SZKOLENIA MARYNARKI WOJENNEJ
 

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. admirała floty Józefa UNRUGA w Ustce, jako główny ośrodek szkolenia młodszych specjalistów w Marynarce Wojennej, dziedziczy całość tradycji szkolenia załóg okrętowych II Rzeczypospolitej.

 

 

 

 

 

 

 

 

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE
ORAZ II WOJNA ŚWIATOWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W grudniu 1918 roku w Twierdzy Modlin został sformowany Oddział Zapasowy Marynarzy z zadaniem szkolenia ogólnowojskowego podoficerów i marynarzy. Szkolenie specjalistyczne powierzono, utworzonej w lipcu 1919 roku w Kazuniu, Szkole Marynarzy. Pierwszy trzymiesięczny kurs specjalistów morskich został zainaugurowany 3 września 1919 roku. Intensywne szkolenie przerwała, na bez mała rok, wojna z Rosją bolszewicką. Szkolenie wznowiono w 1921 roku. Oddział Zapasowy Marynarzy przeformowano, jeszcze w trakcie działań wojennych, w Kadrę Marynarki Wojennej i na krótko ulokowano w Toruniu, a od jesieni 1921 roku w Świeciu nad Wisłą. Tam, też w październiku 1921 roku, w miejsce Szkoły Marynarzy, sformowano Szkołę Marynarzy Specjalistów. Do 1927 roku szkolenie prowadzono w dwóch sąsiadujących ze sobą ośrodkach. Kadra Marynarki Wojennej prowadziła szkolenie ogólnowojskowe podoficerów i marynarzy, natomiast Szkoła Marynarzy Specjalistów realizowała szkolenie specjalistyczne. W sierpniu 1927 roku Szkoła Marynarzy Specjalistów, przemianowana w międzyczasie na Szkołę Specjalistów Morskich, została przeniesiona do Gdyni i umieszczona na ORP „Bałtyk”, zakotwiczonym na redzie nowo wybudowanego portu wojennego. Przez kolejne cztery lata szkolenie rekruckie prowadzono w Świeciu, a specjalistyczne w Gdyni. W 1930 roku utworzono Dywizjon Szkolny. W skład Dywizjonu wchodziły następujące okręty: ORP „Mazur”, „Lech”, „Kujawiak”, „Ślązak” i „Gen. Sosnowski”. Dowódcy Dywizjonu podporządkowano Szkołę Specjalistów Morskich. W 1931 Kadrę MW rozformowano, tworząc na jej bazie dwa ośrodki: Kadrę Szeregowych Floty, którą przeniesiono do Gdyni i Kadrę Szeregowych Flotylli Rzecznej przeniesioną do Brześcia nad Bugiem. Kolejna zmiana organizacyjna jednostek szkolących marynarzy Floty miała miejsce w 1935 roku. W miejsce istniejących trzech ośrodków: Kadry Szeregowych Floty, Szkoły Specjalistów Morskich i Dywizjonu Szkolnego powołano do życia Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty. Nowopowstały ośrodek zintegrował szkolenie rekruckie i specjalistyczne oraz skupił w swojej strukturze całą istniejącą wówczas w Gdyni bazę szkoleniową. Po zakończeniu kampanii wrześniowej 1939 roku, w Wielkiej Brytanii w strukturach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, zrodziła się nagląca potrzeba uzupełniania załóg okrętów przybyłych z kraju. Już jesienią 1939 roku w Wielkiej Brytanii w Plymouth, na przejętym od marynarki handlowej statku pasażerskim SS „Kościuszko”, przemianowanym na ORP „Gdynia”, reaktywowano Szkołę Specjalistów Morskich, którą w maju 1940 roku przekształcono w Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty. Tegoż samego roku w listopadzie, na ORP „Gdynia”, odtworzono Kadrę Marynarki Wojennej. W 1941 roku CWSF przeniesiono do koszar lądowych w Davenport, natomiast Kadrę MW przeniesiono do bazy lądowej Marynarki Wojennej w Okehampton. W związku z rozformowaniem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, z końcem marca 1947 roku, zlikwidowano wszystkie ośrodki szkolne MW na Wyspach Brytyjskich.

 

 

 

 

 

PO WOJNIE

 


W październiku 1944 roku w Lublinie, decyzją naczelnego dowódcy Wojska Polskiego został sformowany 1. Samodzielny Morski Batalion Zapasowy, z zadaniem szkolenia kadr, mających po odzyskaniu niepodległości stanowić zalążek Marynarki Wojennej. 1.SMBZ wraz za przesuwającym się frontem został przeniesiony z Lublina do Włocławka, aby z początkiem kwietnia 1945 roku osiąść w Gdańsku Nowym Porcie. We wrześniu 1945 roku 1.SMBZ rozformowano, a na jego bazie utworzono dwie jednostki szkolne: Szkolny Pułk Marynarki Wojennej w Gdańsku Nowym Porcie, z zadaniem szkolenia rekruckiego i Szkołę Specjalistów Morskich w Gdyni Oksywiu z zadaniem szkolenia specjalistycznego. W 1946 roku, odwołując się do tradycji przedwojennych, przekształcono Szkolny Pułk Marynarki Wojennej w Kadrę Marynarki Wojennej. W 1947 roku obie jednostki szkolne przeniesiono do Ustki. W 1954 roku Szkołę Specjalistów Morskich i Kadrę MW połączono w Ośrodek Szkolenia Specjalistów Morskich, który w maju 1963 roku przeformowano w Centrum Szkolenia Specjalistów MW. Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 63 z dnia 07.08.1992 roku jednostka otrzymała imię zasłużonego Dowódcy Floty i I zastępcy Szefa Kierownictwa MW wiceadmirała Józefa UNRUGA. Reforma szkolnictwa wojskowego przeprowadzona w Siłach Zbrojnych w 1994 roku spowodowała zmianę nazwy własnej na Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej.

 

 

 

 

 

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej

 


Sztandar CSMW został nadany postanowieniem Prezydenta RP z dnia 8 sierpnia 1994 roku. Sztandar został ufundowany, z inicjatywy Środkowo-Pomorskiej Chorągwi ZHP, przez społeczeństwo ziemi słupskiej.

Odznaka pamiątkowa CSMW została nadana postanowieniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.04. 1991 roku.

Oznaka rozpoznawcza CSMW została zatwierdzona decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 88/MON z dnia 10 kwietnia 2013r.

Święto CSMW obchodzone 3 września, zostało ustanowione decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 55/MON z dnia 15 maja 1995 roku. Data święta odwołuje się do początków regularnego szkolnictwa specjalistów Marynarki Wojennej, które zostało zapoczątkowane 3 września 1919 roku w Szkole Marynarzy w Kazuniu.

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, jako wiodąca placówka szkoleniowa w Siłach Zbrojnych RP, była wielokrotnie wyróżniana, między innymi: Minister Obrony Narodowej wyróżnił dwukrotnie, w 1998 i 2008 roku, Centrum Szkolenia MW Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W 2010 roku Szef Sztabu Generalnego wyróżnił Centrum Szkolenia MW pamiątkowym ryngrafem za najlepiej zorganizowaną imprezę sportową w Siłach Zbrojnych RP w 2009 roku. 10 lutego 1999 roku, za utrzymanie 80 letniej tradycji Szkoły Marynarzy oraz propagowanie historii i tradycji Polski morskiej, Liga Morska uhonorowała Centrum „Pierścieniem Hallera”.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej
Os. Lędowo 1N
76-271 Ustka
tel. 261231221
fax. 261231570
komendant.csmw@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.