Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uroczystości patriotyczne i religijne

 

 

 


 

  I. Definicja asysty honorowej:

W uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych może uczestniczyć wojskowa asysta honorowa. Jej udział stanowi ważny element oprawy ceremonialnej tych uroczystości, ma także na celu nadanie im odpowiedniej rangi oraz podniosłego charakteru. Wojskowa asysta honorowa nie może jednak uczestniczyć w przedsięwzięciach mających charakter polityczny.

 

II. Możliwe składy wojskowej asysty honorowej:

 a) kompania honorowa (pododdział honorowy) z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista),

 b) poczet sztandarowy (flagowy), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni).

 Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział:

  • Żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni),
  • Żołnierze do składania wieńców i wiązanek,
  • Żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń,
  • Żołnierze do posługi liturgicznej.

 

III. Kto udziela zgodę na udział asysty honorowej?

 O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych oraz uroczystościach poza granicami kraju decyduje Minister ON, a jej skład określa w swoim rozkazie Dowódca Generalny RSZ lub Dowódca GW.

O udziale wojskowej asysty honorowej w pogrzebach członków najwyższych władz państwowych i innych osób zasłużonych dla państwa niebędących żołnierzami decyduje Minister ON, a jej skład określa w swoim rozkazie dowódca garnizonu, właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości.

W przypadku pozostałych uroczystości, o udziale wojskowej asysty honorowej decydują dowódcy garnizonów (dowódca garnizonu Ustka) właściwych dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, wyznaczając jej skład zgodnie z posiadanymi możliwościami i uwzględnieniem postanowień Ceremoniału Wojskowego.

Dowódca garnizonu ustala rodzaj umundurowania, w jakim występuje oficjalna delegacja wojskowa oraz wojskowa asysta honorowa podczas uroczystości z zachowaniem obowiązujących przepisów ubiorczych.

 

IV. Do kogo zwracać się o asystę honorową? 

W przypadku uroczystości, które nie zostały ujęte w „Ramowym planie obchodów...” oraz w „Planie współpracy resortu obrony narodowej...”, ich organizatorzy kierują wnioski o udział wojskowej asysty honorowej do właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości dowódcy garnizonu (dowódcy garnizonu Ustka) w terminie umożliwiającym sprawne ich przygotowanie i przeprowadzenie.

Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia scenariusz i zakres udziału wojskowej asysty honorowej z komendantem garnizonu.

Przeprowadzenie uroczystości można poprzedzić rekonesansem z udziałem organizatora, dowódcy odpowiedzialnego za udział wojskowej asysty honorowej, osób odpowiedzialnych za inne elementy uroczystości (sztandary, inne pododdziały, delegacje, zespoły artystyczne itp.) oraz przedstawicieli służb porządkowych.

 

  V. Zasady organizowania uroczystości:

  1) O CHARAKTERZE PATRIOTYCZNYM

 Uroczystości o charakterze patriotycznym z udziałem wojskowej asysty honorowej organizowane są z okazji rocznic historycznych wydarzeń lub innych mających szczególne znaczenie dla państwa i narodu. Uroczystości odbywają się zazwyczaj w miejscu upamiętniającym te wydarzenia. W trakcie uroczystości można organizować apele pamięci lub apele poległych, mogą być odsłaniane pomniki i tablice pamiątkowe, wręczane odznaki orderów i odznaczeń oraz inne wyróżnienia okolicznościowe. Organizatorem tych uroczystości mogą być władze i urzędy państwowe, władze administracyjne i samorządowe regionu, organizacje pozarządowe, środowiska kombatanckie itp. Jeżeli pozwalają na to warunki, w uroczystości mogą wziąć udział piesze, konne i zmotoryzowane grupy rekonstrukcji historycznej, zorganizowane grupy członków organizacji pozarządowych oraz młodzież szkolna i akademicka. Podczas uroczystości mogą być organizowane przedsięwzięcia towarzyszące, np. koncerty, festyny, które powinny być realizowane przed rozpoczęciem lub po zakończeniu jej części oficjalnej.

 

  2) O CHARAKTERZE PATRIOTYCZNO-RELIGIJNYM

 Święta państwowe, wojskowe oraz uroczystości patriotyczne mogą być poprzedzone Mszami Świętymi i Nabożeństwami odprawianymi w obiektach sakralnych lub polowymi Mszami Świętymi i Nabożeństwami polowymi organizowanymi poza obiektami sakralnymi. W uroczystościach o charakterze patriotyczno-religijnym mogą brać udział żołnierze w składzie oficjalnej delegacji wojskowej oraz wojskowej asysty honorowej. Uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym z udziałem wojskowej asysty honorowej mogą być organizowane (w porozumieniu z władzami administracyjnymi lub samorządowymi, przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych) w obiekcie sakralnym (np. Msza Święta połączona z odsłonięciem tablicy pamiątkowej umieszczonej wewnątrz Świątyni) lub poza obiektem sakralnym (np. polowa Msza Święta połączona z odsłonięciem pomnika na rynku miasta). Uroczystość o charakterze patriotyczno-religijnym może składać się z dwóch części, organizowanych w różnych miejscach (np. część religijna – Msza Święta lub Nabożeństwo w obiekcie sakralnym, a część patriotyczna – poza obiektem sakralnym). W części religijnej uroczystości mogą wziąć udział wybrane elementy wojskowej asysty honorowej, np. poczet sztandarowy, trębacz, żołnierze do posługi liturgicznej, zgodnie z zasadami dotyczącymi organizowania uroczystości o charakterze religijnym. W części patriotycznej uroczystości organizowanej poza obiektem sakralnym może uczestniczyć wojskowa asysta honorowa, która brała udział w jej części religijnej. Można również rozszerzyć jej skład o elementy dodatkowe np. kompanii honorową (pododdział honorowy), orkiestrę wojskową, posterunek honorowy, żołnierzy do składania wieńców i wiązanek. Wówczas dodatkowe elementy wojskowej asysty honorowej oczekują w miejscu przeprowadzenia części patriotycznej uroczystości, bądź mogą przemaszerować w to miejsce z uczestnikami części religijnej. W takim przypadku na 15 minut przed zakończeniem części religijnej kompania honorowa (pododdział honorowy) i orkiestra wojskowa (jeżeli nie brała udziału w religijnej części uroczystości) zajmują miejsce przed obiektem sakralnym. Organizując uroczystość o charakterze patriotyczno-religijnym poza obiektem sakralnym należy zapewnić właściwe warunki do jej przeprowadzenia.

 

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej
Os. Lędowo 1N
76-271 Ustka
tel. 261231221
fax. 261231570
komendant.csmw@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.