Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
współpraca

ZASADY WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK WOJSKOWYCH I ZWIĄZKÓW ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH DOWÓDCY GENERALNEMU RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH ZE SPOŁECZEŃSTWEM

 

1. Zasady ogólne:


Współpraca jednostek wojskowych i związków organizacyjnych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi stanowi ważny element działalności Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej.

Celem współpracy jest angażowanie społeczeństwa w działania na rzecz obronności państwa oraz edukacja obronna społeczeństwa – szczególnie młodzieży.

Współpraca prowadzona jest na podstawie Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON z dnia 6 lipca 2009 r., z późn. zm.).

Ostatnia nowelizacja zasad współpracy zawarta jest w Decyzji Nr 396/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON z 18.12.2013 r., poz. 347).


Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON z dnia 6 lipca 2009 r., z późn. zm.). - link

  

2. Porozumienia o współpracy:

Dokumentem potwierdzającym wolę rozwijania stałej współpracy pomiędzy jednostką wojskową, a organizacją pozarządową lub partnerem społecznym jest porozumienie o współpracy, które w szczególności:

1. Określa cele, obszar i formy współdziałania, zobowiązania stron, warunki i czas współpracy oraz zasady rozwiązania porozumienia;
2. Angażuje partnera społecznego do wykonania określonych zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego przy wsparciu jednostki lub instytucji wojskowej.3. Plany współpracy - zasady planowania:

Podstawą udzielenia wsparcia merytorycznego i logistycznego dla inicjatyw partnerów społecznych jest umieszczenie ich przedsięwzięć w „Planie współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”, który opracowywany jest na każdy rok, na podstawie wniosków parterów społecznych zgłoszonych do dowódców jednostek wojskowych, od których oczekiwane jest wsparcie.

Zakres wsparcia przedsięwzięć zawartych w planie współpracy obejmuje: pomoc organizacyjną, uczestnictwo przedstawicieli resortu obrony narodowej w przedsięwzięciach partnera społecznego, pokaz lub udostępnianie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pomieszczeń, poligonów, hal sportowych, strzelnic oraz innych nieruchomości lub ich części niezbędnych do realizacji inicjatyw uwzględnionych w planach, a także udział żołnierzy w tych inicjatywach.

Udostępnianie partnerom społecznym sprzętu wojskowego odbywa się odpłatnie lub nieodpłatnie, na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej w trybie wynikającym z właściwości komórek i jednostek organizacyjnych resortu.


Planowanie współpracy z partnerami społecznymi na kolejny rok:


1. do 10 września – zgłoszenie przez partnerów społecznych wniosków do planu współpracy jednostki wojskowej, od której oczekują wsparcia merytorycznego lub logistycznego;

w przypadku zgłoszenia do planu współpracy uroczystości, w której przewidziany jest udział wojskowej asysty honorowej, wnioskodawca załącza zgodę dowódcy garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości;

2. do 30 września – przesłanie planów współpracy jednostek wojskowych do Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;

3. do 31 października – uzgodnienie planu współpracy w komórkach wewnętrznych Dowództwa Generalnego RSZ i przesłanie do akceptacji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej;

4. do 15 listopada – akceptacja planu współpracy Dowództwa Generalnego RSZ przez Sekretarza Stanu w MON i przesłanie go do realizacji przez DG RSZ oraz do wiadomości Szefa Sztabu Generalnego WP;

5. niezwłocznie po otrzymaniu planu współpracy – ogłoszenie planu współpracy w serwisie internetowym Dowództwa Generalnego RSZ oraz przesłanie do podległych JW.w celu realizacji.PLAN WSPÓŁPRACY PODLEGŁYCH DOWÓDCY GENERALNEMU RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH JEDNOSTEK MARYNARKI WOJENNEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W 2019 ROKU - link

Wzór wniosku partnera społecznego do planu współpracy - link4. Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej podpisało umowy o współpracy z następującymi instytucjami:

1. Wyższą Szkołą Inżynierii Gospodarki w Słupsku

2. Zespołem Szkół w Białym Borze

3. Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

4. Zespołem Szkół Nr 1 w Toruniu

5. Zespołem Szkół Morskich w Darłowie

6. Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

7. II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie

8. Szkołą Podstawową w Laskach Wielkich

9. Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu

10. Zespołem Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku

11. Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie

12. Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej
Os. Lędowo 1N
76-271 Ustka
tel. 261231221
fax. 261231570
komendant.csmw@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.