Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

 

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej

jest placówką szkolnictwa wojskowego przeznaczoną do przygotowania kandydatów do służby w korpusie szeregowych, kształcenia specjalistycznego kandydatów na podoficerów oraz doskonalenia zawodowego oficerów, podoficerów i szeregowych zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP. Założone cele i zadania CSMW realizuje wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP oraz Szkołą Podoficerską Marynarki Wojennej. Centrum podlega Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, jednakże bezpośredni nadzór nad jego funkcjonowaniem sprawuje Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego RSZ.

 

Do głównych zadań Centrum należy:

 • utrzymanie w gotowości niezbędnych sił i środków oraz struktur wojennego systemu dowodzenia pozwalających na realizację zadań w stałej gotowości bojowej oraz zapoczątkowania procesu osiągania gotowości do podjęcia działań,    w tym osiągnięcia gotowości do szkolenia czasu wojny,
 • utrzymanie w gotowości niezbędnych sił i środków oraz struktur dowodzenia pozwalających na realizację nakazanych przedsięwzięć związanych z reagowaniem na zagrożenia niemilitarne w ramach systemu reagowania kryzysowego,
 • współdziałanie z lokalnymi władzami administracyjnymi i innymi instytucjami realizującymi zadania na rzecz systemu obronności w zakresie realizowanych przez siebie przedsięwzięć gotowości bojowej i mobilizacyjnej oraz zadań kryzysowych,
 • przygotowanie do objęcia pierwszego stanowiska służbowego kandydatów do służby w korpusie szeregowych i podoficerów w korpusie osobowym i grupach osobowych Marynarki Wojennej oraz innych korpusach i grupach osobowych jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych RP,
 • przygotowanie kadr na zaspokojenie potrzeb Narodowych Sił Rezerwowych w ramach służby przygotowawczej zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP,
 • szkolenie rezerw osobowych,
 • doskonalenie zawodowe szeregowych, podoficerów oraz w przypadku wystąpienia takich potrzeb oficerów głównie jednostek pływających i brzegowych Marynarki Wojennej oraz innych rodzajów sił zbrojnych, wojsk i służb, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych,
 • udział w szkoleniu programowym jednostek wojskowych Marynarki Wojennej w zakresie wynikającym z ich potrzeb w ramach szkolenia zintegrowanego ZT organizowanego w Centrum,
 • utrzymywanie ścisłej współpracy z placówkami szkolnictwa wojskowego MW, z ośrodkami szkolenia krajów członkowskich NATO, ośrodkami szkolenia innych rodzajów Sił Zbrojnych oraz instytucjami pozaresortowymi prowadzącymi działalność edukacyjną, jak również z jednostkami wojskowymi Marynarki Wojennej RP w zakresie realizowanych przez siebie zadań szkoleniowych,
 • utrzymywanie ścisłej współpracy z placówkami edukacyjnymi, w tym szkołami ponadgimnazjalnymi prowadzącymi klasy o profilu wojskowym oraz szkołami i ośrodkami szkoleniowymi zajmującymi się przygotowaniem specjalistów na potrzeby gospodarki morskiej w zakresie doskonalenia szkolenia morskiego i pozyskiwania wartościowych kandydatów do służby w profesjonalnych siłach Marynarki Wojennej.

 

Szkolenie realizowane jest w oparciu o infrastrukturę dydaktyczną, w skład której wchodzą:

 a) obiekty do szkolenia ogólnowojskowego:

 • strzelnica 100m
 • 2 place ćwiczeń ogniowych,
 • rzutnia granatów,
 • plac szkolenia z powszechnej OPL,
 • plac ćwiczeń taktycznych,
 • taktyczny tor przeszkód, plac szkolenia regulaminów,
 • plac szkolenia z terenoznawstwa i łączności.

 

b) gabinety specjalistyczne i laboratoria:

 • 2 sale konferencyjne,
 • 57 gabinetów specjalistycznych,
 • 10 sal wykładowych,
 • hala silników,
 • warsztat szkolny.

 

c) poligonowa baza do szkolenia specjalistycznego:

 • zespół poligonów do walki z wodą i pożarami na okręcie,
 • ośrodek OPBMAR z placem szkolenia napalmowego.

 

d) obiekty sportowe:

 • hala sportowa,
 • pływalnia,
 • ośrodek sprawności fizycznej,
 • sala ćwiczeń siłowych,
 • stadion,
 • ośrodek szkolenia fizycznego,
 • 6 boisk asfaltowych i jedno do piłki plażowej,

 

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej dysponuje dzisiaj kilkudziesięcioma urządzeniami szkolno-treningowymi zbudowanymi w oparciu o najnowocześniejsze technologie informatyczne. Należą do nich m.in.:

 • symulator mostka nawigacyjnego;
 • zespół taktycznych mostków nawigacyjnych;
 • symulator pracy bojowej operatorów broni podwodnej;
 • kabina radiooperatorów z symulatorem morskich systemów łączności;
 • symulator siłowni okrętowej;
 • symulator obrony przeciwawaryjnej okrętu;
 • system szkolno-treningowy broni strzeleckiej „Śnieżnik”;
 • zestaw szkolno-treningowy do symulacji pracy maszyn, urządzeń i systemów siłowni okrętowej;
 • symulator sygnalizacji;
 • symulator stacji radiolokacyjnej.

 

Zdjęcia

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej
Os. Lędowo 1N
76-271 Ustka
tel. 261231221
fax. 261231570
komendant.csmw@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.